LNG, Liquefied Natural Gas = nesteytetty maakaasu (metaani, CH4)

Maakaasua voidaan nesteyttää jäähdyttämällä sitä alle – 161,5°C:seen, joka on metaanin kiehumispiste. Nesteytettyä maakaasua (LNG) voidaan kuljettaa esimerkiksi autoilla ja laivoilla, joten sen siirtämiseen ei tarvitse rakentaa putkistoa. Lisäksi sen varastointi helpottuu, koska sen tilavuus on vain noin 1/600 kaasumaisen olomuodon tilavuudesta.

Pääkäyttökohde

LNG:tä voidaan käyttää polttoaineena.

Perusasioita LNG:stä

Nesteytettyyn maakaasuun liittyy monia ympäristöetuja muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Sen energiasisältö on korkea, ja se aiheuttaa palaessaan pienen hiilipitoisuutensa ansiosta matalampia hiilidioksidipäästöjä kuin esimerkiksi öljy.

Lisätietoja, etuja, haittoja

LNG:n käytön odotetaan lisääntyvän lähivuosina erityisesti meriliikenteessä EU:n rikkidirektiivin astuessa voimaan Itämerellä vuoden 2015 alussa. Laivojen tankkausta varten alueella on keväällä 2014 suunnitelmia jopa 17 LNG- terminaalin rakentamisesta. Tankkaukseen voidaan käyttää myös säiliöaluksia. Rikkidirektiivin mukaan polttoaineen suurin sallittu rikkipitoisuus on 0,1 prosenttia ja LNG on vielä tätäkin puhtaampaa. Se palaa tehokkaasti ja on sekä hajutonta, väritöntä että myrkytöntä. LNG on myös turvallinen polttoaine, sillä mahdollisen vuodon sattuessa se höyrystyy välittömästi ja haihtuu ilmaan.

Katso linkistä Detectorin tuotteet metaanin valvontaan:

DGTiex, räjähdysvaarallisen 1-tilan ilmaisin jonka mittausteknologia perustuu infrapunavalon absorbointiin

DGTkex, DGTkexD, räjähdysvaarallisen 1-tilan ilmaisin jonka mittausteknologia perustuu kaasun katalyyttiseen palamiseen

Kysy lisää!