Kloori Cl2

Kloori on halogeeneihin kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cl (lat. chlorum). Puhtaana se esiintyy kaksiatomisena kaasuna (Cl2). Luonnossa kloori esiintyy vain yhdisteinä, joissa se on kloridi-ioneina (Cl- muodostavat merisuolasta pääosan – 1,9 % meriveden massasta on kloridi-ioneja. Yleisimmin kloori esiintyy luonnossa natriumkloridina, NaCl (ruokasuola), kaliumkloridina, KCl ja kaliummagnesiumkloridiheksahydraattina (Carnallite, KMgCl3 6H2O). Osana ruokasuolaa se on yleinen aine ja välttämätön useimmille elämänmuodoille, myös ihmiselle.

Pääkäyttökohde

Klooria käytetään Suomessa pääasiassa veden desinfiointiin, suolahapon ja hypokloriitin sekä karboksimetyyliselluloosan (CMC) valmistukseen. Paperiteollisuudessa klooria käytetään valkaisuaineena sekä muussa teollisuudessa muun muassa PVC-muoveissa, lääkkeissä, tekstiileissä, maaleissa ja hyönteismyrkkyjen valmistuksessa. Orgaaninen kemia käyttää klooria hapettimena ja substituutioreaktioissa. Ilotulitteissa ja kiinanpommeissa saatetaan käyttää kloraattipohjaisia räjähteitä.

Perusasioita kloorista

Kloori on pistävän hajuinen, tukahduttava kaasu. Väriltään kloorikaasu on heikosti kellertävää suurissa pitoisuuksissa. Nestekloori on oranssin väristä. Kloorikaasu on ilmaa raskaampaa. Se on voimakas hapettava, valkaiseva ja desinfioiva aine. Kloori on suoloja muodostava halogeeni. Se yhdistyy helposti lähes kaikkien alkuaineiden kanssa. Maahan valunut nesteytetty kloori haihtuu ilmaan, mutta joutuu sateen mukana takaisin maahan.

Lisätietoja, etuja, haittoja

Klooria myydään, kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena nesteytettynä kaasuna. Kun 1 litra nesteklooria höyrystyy ilmakehän paineessa, muodostuu noin 400 litraa kloorikaasua. Kloorikaasun ja vesihöyryn seos muodostaa myrkyllistä kloorivetyä (suolahappoa), joka syövyttää terästä ja useimpia muita metalleja. Kuiva kloorikaasu syövyttää alumiinia, titaania ja tinaa. Nestekloori vahingoittaa muoveja. Kloori reagoi kiivaasti tiettyjen orgaanisten ja epäorgaanisten aineiden kuten ammoniakin ja fosforin kanssa. Kloori reagoi hiilivetykaasujen (metaani, etaani, asetyleeni) kanssa räjähtäen.

Klooridioksidi ClO2

Klooridioksidi on herkästi reagoiva, räjähtävä ja myrkyllinen kaasu, jota tuotetaan sen tuottamiseen erikoistuneilla laitteistoilla. Sitä ei epävakautensa vuoksi pystytä varastoimaan, joten tuotto tapahtuu käyttötarpeen mukaan. Klooridioksidi on huoneenlämpötilassa punakeltainen kaasu. Haju on pienissä pitoisuuksissa makeahko, suurissa pitoisuuksissa tympeä ja pistävä. Klooridioksidin vesiliuos on punertava. Klooridioksidia käytetään veden desinfiointiin; juomavesi ja jätevesi sekä juomateollisuuden käyttämä vesi, puutarhan kasteluvesi ja teollisuuden jäähdytysvesi. Sitä käytetään myös kylmä- ja kuumavesijärjestelmien desinfiointiin.

Katso linkistä Detectorin tuotteet kloorin/klooridioksidin valvontaan

Kysy lisää!