Häkä, hiilimonoksidi, hiilioksidi CO

Hiilimonoksidi, hiilioksidi eli häkä (CO) on hiilen ja hapen yhdiste, jota syntyy epätäydellisessä palamisessa, kun happea on liian vähän, tai kun palamislämpötila on hyvin korkea.

Pääkäyttökohde

Usein häkää syntyy epätäydellisen palamisen ei-toivottuna sivutuotteena, mutta sillä on myös hyötykäyttöä polttoaineena, metallurgiassa ja kemianteollisuuden raaka-aineena. Häkää tulee myös ulkoilmaan autojen pakokaasuista.

Perusasioita häkä-kaasusta

Häkä on hajuton, väritön, veteen niukkaliukoinen, hengitysilmaa hieman kevyempi, myrkyllinen, reaktioherkkä ja erittäin helposti syttyvä kaasu. Hiilimonoksidia syntyy orgaanisen aineen epätäydellisessä palamisessa. Hiilimonoksidi sitoutuu hemoglobiinin rautaioneihin 200–250 kertaa tiukemmin kuin happikaasu. Vereen päästyään se heikentää elimistön kykyä kuljettaa happea. Tarpeeksi suuri määrä hiilimonoksidia veressä saa ihmisen menettämään tajuntansa. Suomessa kuolee noin sata ihmistä vuodessa häkämyrkytykseen ja 10–30 prosentille toipuneista tulee erilaisia hermoston myöhäisoireita. Hiilimonoksidia eli häkää hengittänyt vaikuttaa terveen punakalta ihonväriltään, vaikka hapenpuute olisi voimakas, koska hiilimonoksidin sitoma hemoglobiinimolekyyli on kirkkaanpunainen. Vaikeassa häkämyrkytyksessä pulssi voi olla epätavallisen hidas, vaikka normaalisti hapenpuutteessa olevan pulssi on nopea. Kuolemanvaara on huomattava. Häkämyrkytyspotilas on saatava nopeasti raittiiseen ilmaan, ja mahdollisimman pian aloitettava hoito puhtaalla hapella. Tarvittaessa potilas kytketään hengityskoneeseen, tai annetaan painekammiossa ylihappihengityshoitoa.

Lisätietoja, etuja, haittoja

Hiilimonoksidi on luokiteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 aineluettelossa kategoriaan 1A kuuluvaksi lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin (Repr. 1A). Kategorian 1A aineiden tiedetään vähentävän hedelmällisyyttä ja/tai aiheuttavan kehityshäiriöitä ihmisellä. Stanfordin yliopiston tutkijat ovat julkaisseet Nature-julkaisussa keväällä 2014 uuden tutkimuksen tulokset, joiden mukaan hiilimonoksidista voidaan tuottaa nestemäistä etanolia tehokkaasti huoneenlämmössä ja normaalipaineessa uuden metallikatalyytin avulla. Tähän asti etanolia on tuotettu kuumissa käymissammioissa, joissa maissi, sokeriruoko ja muut kasvit muuttuvat nestemäiseksi polttoaineeksi. Kasvisadon tuottaminen vaatii kuitenkin paljon viljelymaata, lannoitteita ja vettä. Uusi tapa ei vaadi käymistä vaan perustuu elektrolyysiin.

Katso linkistä Detectorin tuotteet hiilimonoksidin valvontaan

Kysy lisää!