Hiilidioksidi CO2

Hiilidioksidi on hiilestä ja hapesta koostuva kemiallinen yhdiste, joka on normaaliolosuhteissa hajuton, väritön, myrkytön ja huonosti reagoiva, ilmaa raskaampi kaasu. Vapaana hiilidioksidi esiintyy kaasuna tai kiinteässä muodossa hiilidioksidijäänä. Kiinteä hiilidioksidijää on erittäin kylmää, hajutonta, lumenkaltaista ainetta. Hiilidioksidijää muodostaa ilman kanssa sumua.

Pääkäyttökohde

Teollisuudessa hiilidioksidia käytetään esimerkiksi elintarvikkeiden jäähdytyksessä ja pakastamisessa, virvoitusjuomien ja oluen hiilihapotuksessa sekä elintarvikkeiden suojakaasupakkaamisessa. Hiilidioksidikaasua käytetään myös juoma-, pesu-, prosessi- ja jäteveden käsittelyssä, selluteollisuudessa massan pesun tehostuksessa, mäntyöljyn valmistuksessa, kutistusliitoksissa, putkenjäädytyksessä, hiilidioksidilannoituksessa kasvihuoneissa sekä eläinten tainnutuksessa. Koska hiilidioksidikaasu ei ole herkkä reagoimaan, sitä käytetään hapettumissuojauksessa, hitsaussuojakaasuissa, laserkaasuissa, palojen ja räjähdysten ehkäisyssä ja palonsammutuksessa. Hiilidioksidia käytetään myös lääkkeellisessä karbogeenissä (lääkkeellisen hapen ja lääkkeellisen hiilidioksidin seos).

Perusasioita hiilidioksidista

Hiilidioksidia esiintyy maan ilmakehässä luontaisesti pieninä pitoisuuksina. Pitoisuus vaihtelee vuorokauden ja vuodenajan mukaan ja on keskimäärin 0,039 % tilavuudesta. Hiilidioksidia syntyy hiilipitoisten aineiden palaessa sekä soluhengityksessä. Kasvit käyttävät sitä yhteyttämisessä. Ympäristöön joutuessaan hiilidioksidi päätyy ilmakehään. Suurina pitoisuuksina hiilidioksidi on terveydelle haitallista. Puhtaana kaasuna se syrjäyttää hapen ja voi tukehduttaa ihmisen.

Lisätietoja, etuja, haittoja

Hiilidioksidia kuljetetaan ja varastoidaan paineenalaisena nesteytettynä kaasuna. Säiliössä hiilidioksidin lämpötila on -56,6... +30,6 °C. Vuotaessaan nestemäinen hiilidioksidi muuttuu kaasuksi ja lumen kaltaiseksi hiilihappojääksi. Yhdestä litrasta nestemäistä hiilidioksidia saadaan noin 440 litraa kaasumaista hiilidioksidia. Hiilidioksidi on merkittävä ilmastoa lämmittävä kasvihuonekaasu, koska se päästää näkyvän valon lävitseen, mutta absorboi voimakkaasti infrapuna- eli lämpösäteilyä. Ihmisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä syntyy muun muassa liikenteestä, energiantuotannosta ja teollisuudesta. Eri puolilla maailmaa kehitetään keinoja ottaa hiilidioksidi talteen energiatuotannosta, ja niitä on jo käytössäkin, esimerkiksi Pohjanmerellä maakaasun tuotannossa näin on tehty jo vuodesta 1997 lähtien.

Katso linkistä Detectorin tuotteet hiilidioksidin valvontaan

Kysy lisää!