Biokaasu

Biokaasua syntyy biomassan anaerobisessa hajoamisessa

Biokaasu on uusiutuva biopolttoaine ja energialähde. Biokaasua syntyy, kun anaerobiset mikrobit hajottavat orgaanisia aineita anaerobisissa olosuhteissa. Biokaasu on kaasuseos, joka sisältää noin 60 – 65 % metaania (CH4) ja loppuosan 30 – 35 % hiilidioksidia (CO2). Katso tästä linkistä tarkempia tietoja biokaasun koostumuksesta.

Biokaasun tuotantoprosessia kutsutaan anaerobiseksi käsittelyksi, mädätykseksi tai biokaasutukseksi. Biokaasutuotannon oheistuotteena syntyy erinomaisesti lannoituskäyttöön soveltuvaa mädätysjäännöstä.

Biokaasua hyödynnetään lämmön- ja sähköntuotannossa

Biokaasu soveltuu lämmön- ja sähköntuotantoon ja siitä voidaan jatkojalostaa ajoneuvojen polttoainetta. Biokaasun tuotanto yhdistää jätteenkäsittelyn, ravinteiden kierrätyksen ja bioenergian tuotannon.

Jalostettu biokaasu muistuttaa kemiallisesti metaanipitoista jalostettua maakaasua. Biokaasu ei kuormita ilmakehää samoin kuin fossiilinen maakaasu. Biokaasun jalostaminen tapahtuu poistamalla siitä hiilidioksidi (CO2), kaatopaikkakaasusta myös typpi (N) ja epäpuhtaudet. Ajoneuvojen käyttöön soveltuvat jalostetun biokaasun molemmat muodot – sekä paineistettu biokaasu (CBG) että nesteytetty biokaasu (LBG).

Lähde: Suomen Biokaasuyhdistys ry: http://www.biokaasuyhdistys.net

Detector Oy edustaa Herman Sewerin GmbH:ta Suomessa. Katso Sewerinin uusi prosessikaasujen analysaattorin esite ja datasheet. Pyydä tarjous tästä linkistä!