Kaasunvalvontakeskus osana valvontajärjestelmää

Kaasunvalvontakeskus kannattaa yleensä ottaa mukaan valvontajärjestelmään, tässä tärkeimmät syyt:

1) Turvallisuus

Kaikki Detector Oy:n valmistamat ilmaisimet antavat standardivirtasignaalin 4-20mA. Niitä voi liittää mihin tahansa laitteisiin jotka ottavat vastaan näitä signaaleja.

Suosittelemme kuitenkin itsenäistä järjestelmää turvallisuuden takia. Se toimii, vaikka PC-järjestelmä tai valvomokeskus kaatuisi ja antaa hälytyksiä kaasuvuodoista. Keskus on kehitetty kaasunvalvontaa varten ja siihenkin voidaan liittää muita laitteita (esim. lämpötila-antureita, kosteudenmittauslaitteita) joista saadaan 4-20mA signaaleja.

2) Varavoima

Keskukseen voidaan liittää varavoimaa (UPS). Kun ilmaisimet syötetään keskuksen kautta, varmistetaan että kaasunvalvontajärjestelmä toimii vaikka sähköverkko kaatuisi.

3) Ohjaukset

Kaasunvalvontakeskus on varustettu releillä joilla voidaan helposti ohjata erilaisia toimintoja kuten itsenäisten hälytyssireenien ja –valojen toimintoja, säätöpeltien toimintaa, magneettiventtiilien toimintaa.

4) Pitoisuusnäyttö

Keskuksessa voidaan suoraan lukea ilmaisimien mittaamat kaasujen pitoisuudet.

5) Kolme kiireellisyysluokkaa (hälytystasoa)

Keskus voidaan ohjelmoida antamaan kolme eritasoista (kiireysluokka A, B ja C) hälytystä. Siten voidaan varautua erilaisiin toimenpiteisiin riippuen kiireellisyysluokasta.

6) Osoitteelliset hälytykset

Keskuksesta ilmenee, mikä ilmaisin on aiheuttanut hälytyksen. Niin tiedetään missä kaasuvuoto tai happikato sijaitsee ja voidaan ohjata pelastustoimenpiteet heti oikealle paikalle.

7) Hälytyssummeri ja LED-merkkivalohälytys

Itse kaasunvalvontakeskuksessa on summeri- ja LED-merkkivalohälytykset. Jos keskus sijaitsee hiljaisessa huoneessa, jossa on aina ihmisiä paikalla, kaasunhälytyksen havaitsee heti summerin soidessa ja kiireellisyysluokan näkee LED-merkkivaloista.

8) Kenttäväylämahdollisuudet

Tehtaissa on yleensä keskusvalvomo. Kaasunvalvontakeskuksesta saadaan halutessa yhteys keskusvalvomoon teollisuusstandardikenttäväylien kautta (Modbus, Profibus,…) ja voidaan näin välittää halutut hälytystiedot.

9) Langaton hälytys

Yhä useammin valvottavat kohteet ovat miehittämättömiä. Modeemin avulla kiireellisyysluokkien C ja 4- hälytykset voidaan siirtää kannettavaan puhelimeen tekstiviesti-ilmoituksena. Viesti kertoo mistä ilmaisimesta hälytys tulee, mitä kaasua ilmaisin mittaa ja milloin se on tullut. Kuittaus tapahtuu soittamalla keskuksen numeroon, joka käy ilmi tekstiviestin lähettäjätiedoista.

Jos kuittausta ei tapahdu 5 minuutin kuluessa, keskus lähettää lähetyshetken tilanteen mukaiset hälytystiedot sisältävän tekstiviestin seuraavaan määriteltyyn numeroon. Näin tapahtuu, kunnes kaikkiin määriteltyihin numeroihin (3 kpl) on lähetetty tekstiviesti tai joku vastaanottavista numeroista tekee kuittauksen määräajassa.

10) Ethernet

Kaasunvalvontaa voidaan seurata PC:llä internet-ohjelman kautta. Keskukseen asennetaan lisälaite joka on yhteydessä internetiin. Kaasujen pitoisuudet luetaan PC:llä pylväs- sekä numeronäytöiltä.

Hälytykset havaitaan äänimerkkinä sekä näytöllä numeroilla punaisella taustalla.

11) Trendit

Kun halutaan seurata kaasujen pitoisuuksien vaihteluja pidemmällä ajanjaksolla keskuksen trendi-toiminto helpottaa kaasuvuodon syiden etsimistä ja antaa tietoa kuinka kauan ihmiset ovat altistuneet tietylle kaasulle.

Trenditiedon avulla voi myös näyttää viranomaisille kaasupitoisuuksien kehityksen 45 minuutista kahdeksaan vuorokauteen riippuen näytteenoton asetuksista (1-4 kertaa minuutissa) ja valitusta trendistä (kolme eri trendityyppiä).

12) Hälytyshistoria

Näyttöön tulee hälytyshistoria uusimmasta tapahtumasta alkaen, 3 tapahtumaa / sivu. Valitsemalla AIKAISEMMAT hälytyshistoriaa voidaan selata taaksepäin. Kukin tapahtuma sisältää kanavanumeron, kellonajan, päiväyksen sekä tapahtuman tyypin. Lisäksi hälytyksestä annetaan kiireellisyysluokka ja mittausarvo hälytyksen sattuessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää