Asennussuositukset

Asennuskorkeudet

Valvottavan kaasun ominaispaino määrittää asennuskorkeuden, jolle kaasunilmaisin asennetaan. Jos kaasun mahdollinen vuotopaikka tunnetaan, tulee kaasunilmaisimet sijoittaa lähelle vuotokohtaa nopean vasteen varmistamiseksi.

  • Ilmaa raskaampien kaasujen valvonnassa kaasunilmaisimet tulee sijoittaa lähelle lattiarajaa, n. 30–50 cm korkeudelle, jolloin laitteen alle jää tarvittava siivous- ja huoltovara. Jos sijoituspaikka on altis mekaanisille törmäyksille, laite tulee suojata törmäyssuojalla.
  • Ilmaa kevyempiä kaasuja valvottaessa kaasunilmaisimet tulee sijoittaa kattoon tai katonrajaan.
  • Kaasun ominaispainon ollessa sama kuin ilman, asennus tehdään yleensä hengityskorkeudelle.

Ilmaisimen asennussuunta

Ilmaisimet DGTkex ja DGTk2 (katalyyttisellä anturielementillä) on aina asennettava niin että anturipää osoittaa suoraan alaspäin. Muut ilmaisimet voidaan asentaa haluttuun asennussuuntaan, kuitenkin niin että kaapelin läpivienti ja anturielementin suoja suojataan vedeltä ja lialta (osoittaen mieluiten alaspäin).

Ota yhteyttä ja kysy lisää