Kaasulista

Laajenna / sulje kaikki »

Oheinen taulukko helpottaa löytämään oikean ilmaisimen

Vertailussa on neljä erityyppistä kaasu-anturia: katalyyttinen, infrapuna, sähkökemiallinen ja puolijohde-anturi


Anturityyppi

Katalyyttinen anturi CAT

NDIR infrapuna-anturi IR

Sähkökemiallinen anturi EC

Puolijohdeanturi SS

Kohdekaasu

palavat kaasut ja liuotinaineet

hiilidioksidi ja palavat kaasut

happi, vety ja myrkylliset kaasut

palavat kaasut, liuotinaineet, kylmäaineet, hiilimonoksidi, ammoniakki ja rikkivety

Mitta-alue

0-100%LEL

CO2: 100ppm-5%v/v

palavat: 0-100%LEL

O2: 0-25%v/v

muut kaasut: 0-2000ppm

30-1000ppm

Anturin myrkyttäminen

lyijy, rikki, silikoneja ja fosfaatteja ei myrkytysvaaraa ei myrkytysvaaraa silikonihöyryt, alkaani-metallien korkeat pitoisuudet

Signaali

lineaarinen lineaarinen lineaarinen logaritminen

Herkkyys

maltillinen korkea hyvä korkea pienissä pitoisuuksissa

Selektiivisyys

maltillinen korkea hyvä huono

Vasteaika

<15sek <30sek <20sek <5sek

Tyypillinen anturin vaihtoväli

noin 5 vuotta noin 4 vuotta noin 2 vuotta noin 4 vuotta

Toimii hapettomassa tilassa

ei kyllä ei ei

Sähkön kulutus

suuri suuri tai keskisuuri hyvin pieni suuri

Ammoniakki

Kaasun tiedot

Kaava: NH3
Tiheys: 0,59 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 16% v/v
HTP8h / HTP15min: 25 / 40 ppm

Ammoniakki on huoneenlämmössä olomuodoltaan pistävänhajuinen, väritön kaasu. Ammoniakin läpitunkeva, pistävä haju muistuttaa voimakasta virtsan hajua. Ammoniakin kemiallinen kaava on NH3, moolimassa 17,03 g/mol, sulamispiste −78 °C, kiehumispiste −33 °C, itsesyttymislämpötila 651 °C ja CAS-numero 7664-41-7.[1] Ammoniakki on emäksinen aine, ja sen kaasumuoto on ensimmäisen luokan myrkky ja vesiliuos toisen.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
EC
0 - 100 ppm
4 - 20 mA
Ex d IIC T6, II 2 G
20 283 210
EC
0 - 100 ppm
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 283 215
EC
0 - 1 000 ppm
4 - 20 mA
Ex d IIC T6, II 2 G
20 283 214
EC
0 - 1 000 ppm
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 283 215
EC
0 - 500 ppm
4 - 20 mA
Ex ia IIC T4, II 1G
20 283 204
EC
0 - 100 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 793
EC
0 - 500 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 794
EC
0 - 100 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 283 063
EC
0 - 500 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 283 064
SS
0-1000ppm
4-20mA
safe area
20 282 820
SS
0-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 850
SS
0-1000ppm
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 236
SS
0-1000ppm
4-20mA
safe area
20 282 875
SS
0-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 283 890
SS
0-1000ppm
4-20mA
safe area
20 282 900
SS
0-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 283 010

Takaisin ylös

Argon

Kaasun tiedot

Kaava: Ar2
Tiheys: 1.38 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: -
HTP8h / HTP15min: - / -

Argon on järjestysluvultaan 18. alkuaine ja kuuluu jalokaasuihin. Sen kemiallinen merkki on Ar (lat. argon; kreik. αργόν, ’laiska’). Sitä on noin 0,94 prosenttia ilmakehästämme, ja se onkin maapallon yleisin jalokaasu. Argon on väritön, hajuton ja mauton inertti kaasu.

Suuria määriä jalokaasuvuotoja suljetuissa tiloissa voidaan todeta mittaamalla hapen pitoisuutta tilassa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 282 798
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 283 065

Takaisin ylös

Asetaldehydi

Kaasun tiedot

Kaava: CH3 -CHO
Tiheys: 1,52 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 4,0% v/v
HTP8h / HTP15min: -- / 25 ppm

Asetaldehydi on etikkahapon aldehydi, jonka kemiallinen kaava on C2H4O ja rakennekaava on CH3CHO. Siitä käytetään myös nimiä etanaali, etikkahappoaldehydi ja etyylialdehydi. Aine on etanolin aineenvaihduntatuote.

Asetaldehydi kuuluu aldehydien aineryhmään. Se on erittäin helposti syttyvää ja sen höyry-ilma-seokset ovat räjähtäviä. Asetaldehydi on pistävän hajuista ja se on olomuodoltaan kaasua tai väritöntä nestettä. Asetaldehydin moolimassa on 44,1 g/mol, sulamispiste −123 °C, kiehumispiste 20,2 °C, tiheys 0,78 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste −38 °C (c.c.), itsesyttymislämpötila 185 °C ja CAS-numero 75-07-0. Asetaldehydi sekoittuu veteen. Asetaldehydin suhteellinen höyryn tiheys on 1,5 eli se on ilmaa raskaampaa (ilma = 1), joten se voi kulkeutua maata pitkin ja syttyä myös etäällä.

Ollessaan kosketuksessa ilman kanssa asetaldehydi voi muodostaa räjähtäviä peroksideja

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Asetoni

Kaasun tiedot

Kaava: CH3COCH3
Tiheys: 2,01 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 2,5% v/v
HTP8h / HTP15min: 500/630 ppm

Asetoni (myös 2-propanoni, dimetyyliketoni, kemiallinen kaava C3H6O) on yksinkertaisin ketoniyhdiste. Asetoni on normaaliolosuhteissa väritön ja helposti syttyvä makeanhajuinen neste. Orgaanisena yhdisteenä se liukenee eetteriin, mutta pienen kokonsa ja ketoniryhmän ansiosta myös veteen ja etanoliin. Asetoni haihtuu erittäin nopeasti. Sen leimahduspiste - 18 °C ja itsesyttymislämpötila 465 °C.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Asetonitriili

Kaasun tiedot

Kaava: CH3 -CN
Tiheys: 1,42 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 3,0% v/v
HTP8h / HTP15min: 40 / 60 ppm

Asetonitriili on orgaaninen yhdiste (nitriili), joka on helposti syttyvää, palavaa huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä, kirkasta nestettä, jolla on eetterin kaltainen haju. Sen kemiallinen kaava on C2H3N ja rakennekaava on CH3CN. Asetonitriilistä käytetään myös nimityksiä metyylisyanidi, syaanimetaani, etaaninitriili ja metaanikarbonitriili.

Asetonitriilin moolimassa on 41,0 g/mol, sulamispiste −46 °C, kiehumispiste 82 °C, suhteellinen tiheys 0,8 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), hajukynnys 40-170 ppm, sekoittuu veteen, leimahduspiste 12,8 °C (c.c.), itsesyttymislämpötila 524 °C ja CAS-numero 75-05-8. Aine liukenee hyvin asetoniin, eetteriin, etanoliin, etyleenikloridiin, hiilitetrakloridiin, kloroformiin ja moniin tyydyttymättömiin hiilivetyihin.

Asetonitriili on rakenteeltaan yksinkertaisin orgaaninen nitriili. Sitä käytetään usein liuottimena epäorgaanisille että orgaanisille yhdisteille ja polymeereille, kemikaalien puhdistuksessa ja laboratoriokemikaalina. Asetonitriili käytetään myös lääkevalmisteiden, hajuvesien, synteettisten kuitujen ja muiden kemikaalien valmistuksessa. Asetonitriili hajoaa hitaasti emäksisessä ja happamassa vedessä, jolloin muodostuu ammoniakkia ja etikkahappoa.

Asetonitriili on hyvin haihtuvaa ja sen höyry muodostaa ilman kanssa helposti lämmön, kipinöiden ja liekkien vaikutuksesta syttyvän seoksen. Aineen höyry on ilmaa raskaampaa, sillä asetonitriilin suhteellisen höyry-ilma-seoksen tiheys 20 °C:n lämpötilassa (ilma = 1) on 1,04

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Asetyleeni

Kaasun tiedot

Kaava: CH-CH
Tiheys: 0,90 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 2,5% v/v
HTP8h / HTP15min: -- / --

Asetyleeni eli etyyni on alkyynien luokkaan kuuluva orgaaninen yhdiste, jonka kemiallinen kaava on C2H2. Asetyleenin löysi Edmund Davy vuonna 1836.

Asetyleeni on normaaliolosuhteissa väritön ja erittäin tulenarka kaasu, jonka kiehumispiste on -85 °C, sulamispiste -81 °C, itsesyttymislämpötila 305 °C, molekyylimassa 26,0379 g/mol ja CAS-numero 74-86-2. Normaalisti asetyleenillä on miellyttävä makea tuoksu. Jos kaasu kuitenkin valmistetaan käyttämällä kalsiumkarbidia, hajusta tulee epäpuhtauksien takia terävän valkosipulimainen. Asetyleeni voi räjähtää äärimmäisen suurella voimalla, jos kaasun paine ylittää 100 kPa. Suurin osa asetyleenin energiasta on hiilten välisessä kolmoissidoksessa.

Asetyleeniä käytetään muun muassa hitsauksessa ja polttoleikkauksessa. Puhtaassa hapessa poltettuna se voi saavuttaa jopa 3000 °C:n lämpötilan. Asetyleeniä säilytetään ja kuljetetaan imeytettynä asetoniin. Asetoni kykenee sitomaan itseensä yli 25-kertaisen tilavuutensa verran asetyleeniä.

Asetyleeniä voi myös liueta veteen. 25 Celciuksen lämpötilassa liukoisuus on 1085,00 mg/L (milligrammaa litraa kohden).

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 887
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 897
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Auton pakokaasut

Kaasun tiedot

Kaava: CO/HC, NO2
Tiheys: 0,97 for CO, 1,59 for NO2 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 10,9% v/v for CO, - for NO2
HTP8h / HTP15min: 30 / 75 ppm for CO, 3 / 6 ppm for NO2

Polttoaineen palaessa auton moottorissa syntyy palamistuotteena hiilidioksidin ja veden lisäksi mm. hiilimonoksidia (häkää), hiilivetyjä ja typen oksideja

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0-300ppm
4-20mA
safe area
20 283 072
EC
0 - 300 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 821
EC
0 - 300 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 283 055
SS
5-250ppm
4-20mA
safe area
20 282 827
SS
5-250ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 855
SS
5-250ppm
4-20mA
safe area
20 282 878
SS
5-250ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 893
SS
5-250ppm
4-20mA
safe area
20 282 993
SS
5-250ppm
4-20mA + relay
safe area
20 283 015

Takaisin ylös

Bensiini

Kaasun tiedot

Kaava: HC
Tiheys: > 1 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,4% v/v
HTP8h / HTP15min: 300 / 500 ppm

Bensiinin pääkomponentteja ovat 4–10 hiiliatomia sisältävät hiilivedyt.

Suomessa moottoribensiinin bentseenipitoisuus saa olla korkeintaan 5 %. Bensiinissä ei saa olla juuri lainkaan rikkiyhdisteitä, jotka aiheuttavat moottorin syöpymistä. Rikki poistetaan öljystä katalyyttisesti.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Bentseeni

Kaasun tiedot

Kaava: C6H6
Tiheys: 2,7 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,2% v/v
HTP8h / HTP15min: 5 / 15 ppm

Bentseeni (C6H6, bentsoli, sykloheksatrieeni) on kirkas ja helposti syttyvä neste, joka liukenee veteen (1,8 g/l 25 °C) ja sillä on miellyttävä ja makeahko tuoksu. Bentseenin leimahduspiste on −11 °C ja itsesyttymislämpötila 498 °C. Bentseeni on aromaattinen hiilivety ja tunnettu karsinogeeni. Sitä esiintyy maaöljyssä ja edelleen bensiinissä, mutta niin vähän, että sitä myös syntetisoidaan paljon. Sellaisenaan sitä käytetään liuottimena. Siitä valmistetaan mitä erilaisimpia aromaattisia yhdisteitä: mm. lääkkeitä, muoveja, värejä, räjähteitä, pesuaineita, synteettistä kumia ja kangasta. Bentseeni on myrkyllistä ja aiheuttaa syöpää, tavallisimmin leukemiaa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 735
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Buta- 1,3-dieeni

Kaasun tiedot

Kaava: CH2=CH-CH=CH2
Tiheys: 1,87 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,4% v/v
HTP8h / HTP15min: 1 ppm / --

1,3-Butadieeni eli vinyylietyleeni, josta käytetään usein lyhyempää nimeä butadieeni, on tärkeä kemianteollisuuden tuote, jota käytetään muovien ja synteettisen kumin valmistuksessa. 1,3-butadieeni liukenee asetoniin, eetteriin, bentseeniin ja etanoliin, mutta erittäin niukasti veteen.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Butaani (n-)

Kaasun tiedot

Kaava: C4H10
Tiheys: 2,01 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,4% v/v
HTP8h / HTP15min: 800 / 1000 ppm

Butaani eli n-butaani (C4H10) on ilmaa raskaampi kaasu, jonka rakennekaava on (CH3CH2CH2CH3) on väritöntä, tulenarkaa ja helposti nesteytettävää kaasua. Se on suoraketjuinen alkaani, jonka moolimassa on 58,12 g/mol, sulamispiste -138,3 °C, kiehumispiste -0,5 °C, leimahduspiste -60 °C, itsesyttymislämpötila 287 °C ja CAS-numero 106-97-8. Butaani -nimitystä voidaan käyttää myös suoraketjuisen n-butaanin isomeeristä isobutaanista eli 2-metyylipropaanista (CH(CH3)3).

Butaani muodostaa runsaassa hapessa palaessaan hiilidioksidia ja vesihöyryä:

2 CH3CH2CH2CH3 + 13 O2 → 8 CO2 + 10 H2O


Kun happea on rajoitetusti, voi myös hiiltä (nokea) ja hiilimonoksidia muodostua

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 735
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
safe area
20 282 746
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 282 749
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Butyyliakrylaatti (n-)

Kaasun tiedot

Kaava: CH2=CH-COO-(CH2)3-CH3
Tiheys: 4,43 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,2% v/v
HTP8h / HTP15min: 10 / 20 ppm

Butyyliakrylaatti on väritön, pistävän hajuinen neste. Sitä käytetään polymeerien valmistuksessa, liimoihin, maaleihin, pinnoitteisiin ja sideaineeksi. Butyyliakrylaatti on syttyvä neste, joka lämpimänä höyrystyessään muodostaa ilman kanssa syttyvän seoksen. Aineen palamistuotteena syntyy hiilimonoksidia ja hiilidioksidia.

Butyyliakrylaatti on akryylihapon butyyliesteri ja sen kemiallinen kaava on C7H12O2 sekä rakennekaava CH2=CHCOO(CH2)3CH3. Butyyliakrylaatista käytetään myös nimiä n-butyyliakrylaatti ja butyyli-2-propenoaatti.

Butyyliakrylaatin moolimassa on 128,2 g/mol, sulamispiste −64 °C, kiehumispiste 148 °C, suhteellinen tiheys (20 °C) 0,9 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), liukoisuus veteen 20 °C:n lämpötilassa 2 g/l, hajukynnys 0,035 ppm (0,20 mg/m3), leimahduspiste 36 °C c.c., itsesyttymislämpötila 267 °C ja CAS-numero 141-32-2. Butyyliakrylaatti liukenee etanoliin, eetteriin ja asetoniin.

Butyyliakrylaatti polymeroituu helposti valon, kuumuuden tai metallien ja muiden katalyyttien vaikutuksesta. Polymeroitumisen estämiseksi butyyliakrylaattiin lisätään pieniä määriä inhibiittoria kuten esimerkiksi kinonia, hydrokinonia, hydrokinonin monometyylieetteriä eli 4-metoksifenolia tai fenotiatsiinia. Butyyliakrylaattia käytetään akryylisekapolymeerien valmistuksessa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Dimetyylieetteri

Kaasun tiedot

Kaava: CH3 -O- CH3
Tiheys: 1,59 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 2,7% v/v
HTP8h / HTP15min: 400 / 500 ppm

Dimetyylieetteri (DME) on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön, helposti syttyvä kaasu, jolla on dietyylieetteriä muistuttava makeahko haju. Sen kemiallinen kaava on C2H6O ja rakennekaava CH3OCH3. Dimetyylieetteristä käytetään myös nimityksiä metyylieetteri, oksibismetaani, puueetteri tai metoksimetaani.

DME:tä voidaan valmistaa muun muassa metaanista tai kivihiilestä Fischer-Tropsch -menetelmällä. Sitä käytetään ponneaineena aerosolipakkauksissa. Sen korkea setaaniluku mahdollistaa käytön dieselpolttoaineena, miksi siitä toivotaankin dieselöljyn puhtaasti palavaa korvaajaa. Nesteytetyn DME:n energiatiheys on noin puolet dieselöljyn vastaavasta. Koska DME on synteettinen polttoaine, sen valmistaminen huonontaa energiatasetta joten sen energiatehokkuus on dieselöljyä huonompi.

Dimetyylieetterin moolimassa on 46,8 g/mol, sulamispiste −141,5 °C, kiehumispiste −23,6 °C, suhteellinen tiheys 0,61 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), liukoisuus veteen 2,4 g/100 ml, itsesyttymislämpötila 350 °C ja CAS-numero 115-10-6.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Etanoli

Kaasun tiedot

Kaava: C2H5OH
Tiheys: 1,59 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 3,1% v/v
HTP8h / HTP15min: 1000 / 1300 ppm

Etanoli sekoittuu veteen kaikissa suhteissa tuottaen lämpöä ja aiheuttaen kokonaistilavuuden pienentymisen. Puhdas etanoli absorboi vesihöyryä eikä pysy siis puhtaana avoimessa astiassa. Tislattaessa etanolin vesiliuoksia saadaan tuotteena seos, joka sisältää korkeintaan 96 % etanolia ja loput vettä. Vesi ja etanoli muodostavat tällöin ns. atseotrooppisen seoksen. Seosta kutsutaan väkiviinaksi. Tätä puhtaampaa etanolia, ns. absolutoitua etanolia voidaan valmistaa poistamalla 96 % etanolista vettä esimerkiksi molekyyliseuloilla, jolloin saadaan noin 99,5 % etanolia. Vettä voidaan poistaa vielä tätäkin enemmän esim. tislaamalla etanolia sopivan kuivausaineen, kuten esim. natriumboorihydridin kanssa.

Etanoli on monipuolinen liuotin ja useiden orgaanisten yhdisteiden valmistuksessa käytetty lähtöaine. Etanoli on lievästi polaarinen yhdiste, ja siksi etanoli liukenee täydellisesti veteen sekä muihin polaarisiin liuottimiin. Etanolin hiilivetyrunko taas mahdollistaa sen liukenemisen poolittomiin orgaanisiin yhdisteisiin, kuten hiilivetyihin, bensiiniin ja dieselöljyyn.

Etanoli on hyvin tulenarka yhdiste, ja se palaa nokeamattomalla, sinertävällä liekillä. Se kelpaa ottomoottorin polttoaineeksi ja sitä käytetään polttoaineena sokeriruo'osta tai maissista valmistettuna bioetanolina. Etanolia käytetään myös desinfiointiaineena, sillä väkevä etanoli tappaa pieneliöitä.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 735
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
safe area
20 282 746
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 282 749
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857
SS
50-5000ppm
4-20mA
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20 283 032
SS
50-5000ppm
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 234
SS
50-5000ppm
4-20mA
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 054
SS
50-5000ppm
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 252

Takaisin ylös

Eteeni

Kaasun tiedot

Kaava: CH2CH2
Tiheys: 0,97 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 2,3% v/v
HTP8h / HTP15min: -- / --

Eteeni (etyleeni) (C2H4 / CH2=CH2) on väritön, hajultaan makeahko, ilmaa kevyempi erittäin helposti syttyvä kaasu. Se on yksinkertaisin alkeeni. Eteenimolekyyli koostuu kahdesta hiiliatomista ja neljästä vetyatomista. Hiiliatomien välillä on kaksoissidos. Sisältämänsä kaksoissidoksen takia eteeniä kutsutaan tyydyttymättömäksi hiilivedyksi tai olefiiniksi.

Molekyyli ei kykene kiertymään kaksoissidoksen ympäri ja kaikki kuusi atomia sijaitsevat samassa tasossa. Kahden hiili-vety-sidoksen välinen kulma on 117°, joka on erittäin lähellä ideaalista sp2-hybridisaatiota (120°).

Eteeniä tuotetaan öljyteollisuudessa lämpökrakkaamalla. Tässä prosessissa kaasumaisia tai kevyitä nestemäisiä hiilivetyjä lämmitetään pikaisesti 750–950 °C:ssa, jolloin aiheutuu lukemattomia vapaiden radikaalien reaktioita. Yleisesti näiden reaktioiden aikana suuremmat hiilivedyt hajoavat pienemmiksi ja tyydyttyneistä hiilivedyistä tulee tyydyttymättömiä.

Prosessin tuloksena on monimutkainen hiilivetysekoitus, jossa eteeni on yksi pääainesosista. Sekoituksesta erotellaan aineet kompressoimalla se nesteeksi ja tislaamalla useaan kertaan.

Eteenin käsittelyssä tulee olla varovainen, sillä se voi reagoida kiivaasti voimakkaiden hapettimien kanssa aiheuttaen palo- ja räjähdysvaaran. Eteenin reaktio voi olla vaarallisen voimakas ainakin seuraavien aineiden tai aineryhmien kanssa: alumiinikloridi, typpihappo, hiilitetrakloridi, orgaaniset peroksidit, otsoni, happi, bromitrikloorimetaani, kloori, typen oksidit, tetrafluorieteeni, kloorivety, kupari, fluori ja nitrometaani. Eteeni voi hajota räjähdysmäisesti yli 430 °C:n lämpötilassa ja yli 600 °C:ssa eteenille voi tapahtua räjähdysmäinen polymeroituminen.

Eteeni saa aikaan kasveissa mm. hedelmien kypsymistä ja lehtien vanhenemista. Eteeniä tuottuu etenkin kypsyvissä hedelmissä ja ikääntyvissä solukoissa. Mikäli kukkiva kasvi sijoitetaan hedelmien läheisyyteen, saattaa niistä erittyvä eteeni aikaistaa kasvin lakastumista. Etenkin banaanit, omenat ja tomaatit muodostavat eteeniä eikä niitä sen takia kannata sijoittaa leikkokukkien läheisyyteen.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 735
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 887
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 897

Takaisin ylös

Etikkahappo

Kaasun tiedot

Kaava: CH3 -COOH
Tiheys: 2,07 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 4,0% v/v
HTP8h / HTP15min: 10 / 15 ppm

Etikkahappo eli etaanihappo on karboksyylihappo, jossa on yksi karboksyyliryhmä. Se on kirkasta, pistävän hajuista, syövyttävää veteen sekoittuvaa nestettä. Etikkahapon rakennekaava on CH3COOH ja kemiallinen kaava C2H4O2. Etikkahappo on heikko monoproottinen happo, joka pKa-arvo vesiluoksessa on 4,75. Sen konjugaattiemäs on asetaatti-ioni (CH3COO−). Kotitaloudessa käytettävä etikka on etikka­hapon laimea liuos. Vedetöntä tai yli 80-massaprosenttista etikkahappoliuosta sanotaan jääetikaksi. Vedetön etikkahappo kiteytyy jo 16,7 °C:ssa eli vain vähän alle huoneenlämpötilan. Etikkahapon moolimassa on 60,1 g/mol, sulamispiste 16,7 °C, kiehumispiste 118 °C, tiheys (20 °C:ssa) 1,05 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste 39 °C c.c., itsesyttymislämpötila 427 °C ja CAS-numero 64–19–7. Etikkahapon suoloja ja estereitä nimitetään asetaateiksi.

Etikkahappo on tärkeimpiä kemianteollisuuden raaka-aineita. Sitä käytetään muun muassa elintarvikkeiden lisäaineena (E260), monien lääkeaineiden (kuten aspiriinin), hajuaineiden, painovärien, muovien, selluloosa-asetaatin, pehmitinaineiden ja asetaattikuitujen valmistukseen. Suomessa etikkahappoa käytetään muun muassa seuraavien kemikaalien valmistukseen: karboksimetyyliselluloosa (CMC), peretikkahappo (C2H4O3) ja kloorietikkahappo (C2H3ClO2).

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Etyleenioksidi

Kaasun tiedot

Kaava: C2H4O
Tiheys: 1,52 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 2,6% v/v
HTP8h / HTP15min: 1 ppm / --

Etyleenioksidi eli oksiraani (C2H4O) on yksinkertaisin epoksideista. Ainetta käytetään orgaanisessa synteesissä sekä sen pienorganismeja tappavien ominaisuuksien vuoksi sterilointiaineena.

Etyleenioksidi on huoneenlämpötilassa väritön kaasu, joka syttyy herkästi. Aine reagoi hyvin voimakkaasti voimakkaiden happojen ja emästen, hapettimien, metallien oksideiden ja kloridien sekä ammoniakin kanssa. Aine voi myös muodostaa polymeerejä veden tai kuumennuksen vaikutuksesta. Aineen suuri reaktiivisuus johtuu kolmen atomin muodostaman renkaan rengasjännityksestä.

Etyleenioksidi tuhoaa bakteereita, sieniä ja niiden itiöitä sekä viruksia.

Ilmaisimet

Ei ilmaisimia.

Takaisin ylös

Etyyliasetaatti

Kaasun tiedot

Kaava: C4H8O2
Tiheys: 3,04 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 2,2% v/v
HTP8h / HTP15min: 300 / 500 ppm

Etyyliasetaatin eli etyylietanaatin kemiallinen kaava on C4H8O2 ja rakennekaava CH3COOC2H5. Siitä käytetään myös nimiä etikkahapon etyyliesteri ja etikkaeetteri. Jälkimmäinen nimi on harhaanjohtava, sillä etyyliasetaatti on esteri.

Etyyliasetaatti on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste, jolla on tunnusomainen haju. Sen moolimassa on 88,1 g/mol, sulamispiste −84 °C, kiehumispiste 77 °C, suhteellinen tiheys 0,9 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), hajukynnys 9,8 mg/m3, leimahduspiste -4 °C c.c., itsesyttymislämpötila 427 °C ja CAS-numero 141-78-6.

Etyyliasetaattia voidaan valmistaa etanolista ja etikkahaposta:

C2H5OH + CH3COOH → CH3COOC2H5 + H2O

Etyyliasetaattia käytetään perhostenkeräilyssä perhosten tainnuttamiseen ja pienoismallinrakennuksessa muovimateriaalien liimaamiseen. Etyyliasetaattia käytetään myös liimojen ja kynsilakan poistoon sekä teollisessa flexo-painotoiminnassa liuottimena.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Fenoli

Kaasun tiedot

Kaava: C6H5 -OH
Tiheys: 3,25 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,3% v/v
HTP8h / HTP15min: 5 / 10 ppm

Yksinkertaisin fenoli, josta usein käytetään vain nimitystä fenoli, on orgaaninen yhdiste, C6H5OH, joka tunnetaan myös nimillä fenyylialkoholi, karbolihappo ja hydroksibentseeni. Sen moolimassa on 94,1 g/mol, sulamispiste 40,5°C, kiehumispiste 182 °C, tiheys 1,06 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste 79 °C, itsesyttymislämpötila 715 °C ja CAS-numero 108-95-2. Puhdas fenoli imee vettä ilmasta ja liukenee siihen. Fenoli liukenee osittain veteen sekä hyvin etanoliin, asetoniin ja eetteriin.

Fenolia käytetään nykyään polymeerien (kuten bakeliitin), fenolihartsien, räjähteiden, maalien, lääkkeiden (kuten aspiriinin) ja elintarviketeollisuuden lisäaineiden valmistamisessa. Fenoli ärsyttää ja syövyttää ihoa ja limakalvoja. Se voi tunkeutua ihon läpi elimistöön, missä se vaikuttaa hermomyrkkynä. Se aiheuttaa ihottumaa, vaikuttaa keskushermostoon ja vaurioittaa maksaa sekä munuaisia.

Aikaisemmin sillä on ollut suuri merkitys desinfiointiaineena. Esimerkiksi keuhkotautisille (tuberkuloosi) järjestetyt sylkykupit olivat käsitelty "karbolihapolla" taudin leviämisen estämiseksi. Sitä on käytetty toisinaan myös vaarallisen arsenikin asemasta eläinten nahkojen konservoinnissa eli mm. täytettyjen lintujen nahkan sivelyyn sisäpuolelta tuholaisten estämiseksi.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Formaldehydi

Kaasun tiedot

Kaava: HCHO
Tiheys: 1,04 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 7,0% v/v
HTP8h / HTP15min: 0,3 ppm / --

Formaldehydi eli metanaali (CH2O) on voimakashajuinen kaasu ja aldehydeistä yksinkertaisin. Sen itsesyttymislämpötila on 430°C, CAS-numero 50-00-0 ja rakennekaava HCHO. Aineesta käytetään formaldehydin ja metanaalin lisäksi myös nimiä formoli, metyylialdehydi ja metyleenioksidi. Formaldehydin 37–55-prosenttisesta vesiliuoksesta käytetään nimeä formaliini.

Formaldehydi liukenee erittäin hyvin veteen ja sen vesiliuosta käytetään pääasiallisesti erilaisten hartsien sekä vuorivillan valmistukseen. Formaldehydin vesiliuosta käytetään myös tekstiilien, kosmeettisten tuotteiden, erilaisten liimojen, selluloosan ja räjähdysaineiden valmistukseen.

Formaldehydin terveysvaikutteista johtuen sitä käytetään tavallisesti 40-prosenttisena vesiliuoksena, formaliinina, pieneliöiden tappamiseen.

Useimmin kankaat käsitellään siliävyyden parantamiseksi formaldehydipitoisella lakalla.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Fosgeeni

Kaasun tiedot

Kaava: COCI2
Tiheys: 3,42 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: -- / 0,05 ppm

Fosgeeni (karbonyylikloridi, COCl2) on hyvin myrkyllinen kaasu tai jäähdytetty neste. Se on väritön ja sillä on homeista heinää muistuttava ominaishaju. Fosgeenia valmistetaan teollisesti, mutta sitä esiintyy myös pienissä määrin luonnossa klooriyhdisteiden hajoamistuotteena. Fosgeenia voi myös syntyä orgaanisten klooriyhdisteiden palamistuotteena. Fosgeenin moolimassa on 98,9 g/mol, sulamispiste −118 °C, kiehumispiste 8 °C, tiheys 1,4 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3) ja CAS-numero 75-44-5.

Fosgeeni on bulkkikemikaali, jonka suurin käyttötarkoitus on nykyään polykarbonaattimuovien valmistus, mutta sitä käytetään myös isosyanaattien valmistuksessa polyuretaanimuovien ja muiden karbamaattien (esim. torjunta-aineet) valmistukseen. Fosgeenia valmistetaan hapettamalla hiilimonoksidia kloorikaasulla.

Ilmaisimet

Ei ilmaisimia.

Takaisin ylös

Happi

Kaasun tiedot

Kaava: O2
Tiheys: 1,1 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: -- / --

Happi on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on O (lat. oxygenium), järjestysluku 8 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti [15,99903;15,99977] amu. Esiintyessään vapaana alkuaineena se on tavallisissa lämpötiloissa kaasuna, ja sitä on Maan ilmakehässä noin 21 %. Luonnossa sitä on runsaasti myös yhdisteinä kuten vetenä, joka on vedyn ja hapen yhdiste, sekä lukuisina maa- ja kallioperän mineraaleina, jotka ovat erilaisia muiden alkuaineiden ja hapen muodostamia yhdisteitä. Se on yleisin alkuaine maankuoressa, jossa sitä on noin 47 %.

Vapaa happi reagoi herkästi monien muiden aineiden kanssa. Se ylläpitää palamista, ja se on myös useimpien eliöiden elämälle välttämätöntä. Sitä vapautuu kasvien yhteyttämisessä ja kuluu eläinten soluhengityksessä

Happikato eli anoksia

Happikadossa ilman happimäärä on niin alhainen, että korkeammat elämänmuodot eivät kykene siinä pärjäämään. Happikato voi syntyä, jos hengitysilmaan vuotaa happea syrjäyttäviä kaasuja. Tällaisessa vaaratilanteessa ilman happi ei riitä elintoimintojen ylläpitoon ja seuraukset voivat olla hengenvaaralliset.

Happikato voidaan ehkäistä kaasuvalvonnalla.

Yksinkertaisin tapa estää happikadon eli anoksian synty, on valvoa kaasujen pitoisuuksia hengitysilmassa. Oikeanlaisella kaasuilmaisimella hengenvaaralliset kaasuvuodot havaitaan hyvissä ajoin, eikä suurempaa onnettomuutta ehdi sattua.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
Ex d IIC T6, II 2 G
20 283 213
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 283 215
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
Ex ia IIC T4, II 1G
20 283 202
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 282 798
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 283 065

Takaisin ylös

Heksaani (n-)

Kaasun tiedot

Kaava: C6H14
Tiheys: 2,98 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,0% v/v
HTP8h / HTP15min: 50 / 150 ppm

Heksaani eli n-heksaani (C6H14) on 6-hiilinen suoraketjuinen alkaani. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste. Heksaanin rakennekaava on CH3(CH2)4CH3, moolimassa 86,2 g/mol, sulamispiste − 95 °C, kiehumispiste 69 °C, tiheys 0,7 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste - 22 °C, itsesyttymislämpötila 225 °C ja CAS-numero 110-54-3.

Heksaani on terveydelle haitallista, tulenarkaa sekä ympäristölle haitallista.

Kaupallisessa heksaanissa on n-heksaania 40 – 50 % ja siinä esiintyy myös muitakin C6-hiilivetyjä – kuten bentseeniä. Puhdasta n-heksaania saa lähinnä vain laboratoriokemikaalina.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 735
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Helium

Kaasun tiedot

Kaava: He2
Tiheys: 0.14 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: -
HTP8h / HTP15min: - / -

Helium on alkuaine, joka on väritön ja hajuton jalokaasu. Se on tunnetun maailmankaikkeuden toiseksi yleisin alkuaine vedyn jälkeen, ja sitä on maailman­kaikkeuden tunnetusta massasta noin neljäs­osa. Sen kemiallinen merkki on He (lat. Helium) ja järjestysluku 2.

Suuria määriä jalokaasuvuotoja suljetuissa tiloissa voidaan todeta mittaamalla hapen pitoisuutta tilassa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 282 798
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 283 065

Takaisin ylös

Heptaani (n-)

Kaasun tiedot

Kaava: C7H16
Tiheys: 3,46 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,1% v/v
HTP8h / HTP15min: 300 / 500 ppm

Heptaani eli n-heptaani (C7H16) on 7-hiilinen suoraketjuinen alkaani. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön veteen liukenematon neste. Heptaanin rakennekaava on CH3(CH2)5CH3, moolimassa 100,2 g/mol, sulamispiste − 91 °C, kiehumispiste 98 °C, tiheys 0,68 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste - 4 °C, itsesyttymislämpötila 285 °C ja CAS-numero 142-82-5.

Heptaani on haitallista, tulenarkaa sekä ympäristölle haitallista.

Heptaania ja sen useita isomeerejä on maaöljyssä ja bensiinissä. N-heptaani on moottoreissa käytettävien polttoaineiden puristuskestävyyttä mittaavan oktaaniluvun toinen peruspiste ja sen oktaaniluvuksi on määritetty 0.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Hiilidioksidi

Kaasun tiedot

Kaava: CO2
Tiheys: 1,52 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 5000 ppm / --

Hiilidioksidi, molekyylikaavaltaan CO2, on hiilestä ja hapesta koostuva kemiallinen yhdiste. Normaaliolosuhteissa hiilidioksidi on hajuton, väritön, myrkytön ja huonosti reagoiva kaasu. Hiilidioksidi on suurina pitoisuuksina terveydelle haitallista. Puhtaana kaasuna se syrjäyttää hapen ja voi tukahduttaa ihmisen.

Hiilidioksidia esiintyy maan ilmakehässä luontaisesti pieninä pitoisuuksina. Hiilidioksidin luontainen pitoisuus vaihtelee vuorokauden ja vuodenajan mukaan ollen keskimäärin 0,028 % eli 280 miljoonasosaa tilavuudesta.

Maaliskuussa 2009 ilmakehän hiilidioksidipitoisuus oli keskimäärin 0,0387 % eli 387 miljoonasosaa ollen siten noin 38 prosenttia luontaiseksi määriteltyä tasoa suurempi. Ihmisen aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä syntyy muun muassa liikenteestä, energiantuotannosta ja teollisuudesta. Ihmiskunnan hiilidioksidipäästöt olivat 29 miljardia tonnia vuonna 2006.

Hiilidioksidia syntyy hiilipitoisten aineiden palamistuotteena, kuten palaessa sekä soluhengityksessä. Kasvit käyttävät sitä raaka-aineena orgaanisten yhdisteiden valmistuksessa eli yhteyttämisessä. Hiilidioksidi sisältää painon mukaan 27 % hiiltä, ja siinä on lähes kaikki ilmakehässä esiintyvä hiili, jos mm. kivihiilen, turpeen ja puun polttamisessa syntyviä PAH-yhdisteitä ei oteta huomioon.

Hiilidioksidi on merkittävä ilmastoa lämmittävä kasvihuonekaasu, koska se päästää näkyvän valon lävitseen, mutta absorboi voimakkaasti infrapuna- eli lämpösäteilyä. Näin tekee myös vesihyöry, jota on ilmakehässä noin 1-4 % eli noin tuhatkertaisesti hiilidioksidiin nähden.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
IR
0 - 5 % vol
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 738
IR
0 - 5 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 282 755
IR
0 - 5% vol
4 - 20 mA + relay
safe area
20 282 756

Takaisin ylös

Hiilimonoksidi

Kaasun tiedot

Kaava: CO
Tiheys: 0,97%
Alempi räjähdysraja: 10,9% (Air = 1)
HTP8h / HTP15min: 30 / 75 ppm

Hiilimonoksidi, hiilioksidi eli häkä (CO) on hiilen ja hapen yhdiste. Se on hajuton, väritön, myrkyllinen, reaktioherkkä ja erittäin helposti syttyvä kaasu. Hiilimonoksidin moolimassa on 28,0 g/mol, sulamispiste −205 °C, kiehumispiste −191 °C, itsesyttymislämpötila 605 °C ja CAS-numero 630-08-0. Pääasiassa hiilimonoksidia sisältävistä kaasuseoksista käytetään usein nimeä häkä. Sitä syntyy, kun hiili tai hiiltä sisältävät aineet palavat epätäydellisesti eli liian vähässä happimäärässä tai kun palaminen tapahtuu hyvin korkeissa lämpötiloissa. Usein sitä syntyy palamisen ei-toivottuna ja haitallisena sivutuotteena, mutta sillä on myös hyötykäyttöä polttoaineena, metallurgiassa ja kemianteollisuuden raaka-aineena.

Hiilimonoksidi sitoutuu hemoglobiinin rautaioneihin 200-250 kertaa tiukemmin kuin happikaasu. Vereen päästyään se siis heikentää elimistön kykyä kuljettaa happea. Tarpeeksi suuri määrä hiilimonoksidia veressä saa ihmisen menettämään tajuntansa. Suomessa kuolee noin sata ihmistä vuodessa häkämyrkytykseen ja 10–30 prosentille toipuneista tulee erilaisia hermoston myöhäisoireita. On todennäköistä, että lisäksi merkittävä määrä häkämyrkytyksiä jää diagnosoimatta.

Hiilimonoksidia eli häkää hengittänyt vaikuttaa ulkopuolisen silmin terveen punakalta ihonväriltään, vaikka henkilö olisikin jo voimakkaassa hapenpuutteessa, koska hiilimonoksidin sitoma hemoglobiinimolekyyli on kirkkaanpunainen. Vaikeassa häkämyrkytyksessä pulssi voi olla epätavallisen hidas, vaikka normaalisti hapenpuutteessa olevan pulssi on nopea. Kuolemanvaara on huomattava. Häkämyrkytyspotilas on saatava nopeasti raittiiseen ilmaan, ja mahdollisimman pian aloitetaan hoito puhtaalla hapella ja tarvittaessa potilas kytketään hengityskoneeseen tai annetaan painekammiossa ylihappihengityshoitoa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 300 ppm
4 - 20 mA
Ex d IIC T6, II 2 G
20 283 212
EC
0 - 300 ppm
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 283 215
EC
0 - 300 ppm
4 - 20 mA
Ex ia IIC T4, II 1G
20 283 201
EC
0-300ppm
4-20mA
safe area
20 283 072
EC
0 - 300 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 821
EC
0 - 300 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 283 055

Takaisin ylös

Hiilivedyt yleisesti

Kaasun tiedot

Kaava: HC
Tiheys: > 1 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: varies
HTP8h / HTP15min: varies

Hiilivety on orgaaninen yhdiste, joka koostuu vain hiilestä ja vedystä. Hiilivedyt palavat yleensä hyvin ja liukenevat veteen huonosti. Hiilivetyjä käytetään energianlähteinä ja kemianteollisuudessa raaka-aineina.

Fossiiliset polttoaineet öljy, bensiini ja maakaasu koostuvat pääasiassa hiilivedyistä. Niiden polttaminen synnyttää suuren osan ihmisen tuottamasta hiilidioksidista, jonka on osoitettu voimistavan kasvihuoneilmiötä. Kemiassa hiilivetyjä käytetään reaktioiden lähtöaineina ja liuottimina. Monien muovien raaka-aineena on hiilivety. Esimerkiksi polyeteeniä valmistetaan eteeniä polymeroimalla.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
safe area
20 282 746
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 282 749
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20 282 750
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA + relay
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20 282 752
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Kerosiini

Kaasun tiedot

Kaava: HC
Tiheys: ~ 4,5 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 0,6% v/v
HTP8h / HTP15min: -- / --

Kerosiini on ominaisuuksiltaan poltto- ja dieselöljyä muistuttava polttoaine, joka ei sisällä dieselmoottorien jakajapumpuille välttämätöntä voiteluainetta; käytetään suihkumoottoreissa ja kaasuturbiineissa; raskaampaa kuin bensiini, mutta kevyempää kuin kevyt polttoöljy.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Kloori

Kaasun tiedot

Kaava: CI2
Tiheys: 2,45 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 0,5 / 1,0 ppm

Kloori on halogeeneihin kuuluva alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Cl (lat. chlorum), järjestysluku 17 ja atomimassa IUPACin standardin mukaisesti [35,446;35,457] amu. Puhtaana se esiintyy kaksiatomisena kaasuna (Cl2).

Vapaana alkuaineena esiintyessään kloori on vihertävän keltainen, yli kaksi kertaa ilmaa tiheämpi, tukahduttavan hajuinen ja hyvin myrkyllinen kaasu. Se on voimakas hapettava, valkaiseva ja desinfioiva aine.

Kloori on suoloja muodostava halogeeni. Se yhdistyy helposti lähes kaikkien alkuaineiden kanssa.

Luonnossa kloori esiintyy vain yhdisteinä, joissa se on kloridi-ioneina (Cl-). Kloridit muodostavat merisuolasta pääosan – 1,9 % meriveden massasta on kloridi-ioneja. Yleisimmin kloori esiintyy luonnossa natriumkloridina (ruokasuola), kaliumkloridina ja kaliummagnesiumkloridiheksahydraattina. Osana ruokasuolaa se on yleinen aine ja välttämätön useimmille elämänmuodoille, myös ihmiselle.

Kloori on tärkeä kemikaali vedenpuhdistuksessa, desinfiointiaineena mm. uimahalleissa ja valkaisuaineena (mm. paperiteollisuudessa). Klooria käytetään myös arkipäivän tuotteiden valmistuksessa. Lisäksi muun muassa PVC-muoveissa, lääkkeissä, tekstiileissä, maaleissa ja hyönteismyrkkyjen valmistuksessa käytetään klooria. Orgaaninen kemia käyttää klooria hapettimena ja substituutioreaktioissa. Ilotulitteissa ja kiinanpommeissa saatetaan käyttää kloraattipohjaisia räjähteitä.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 -5 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 787
EC
0 - 5 ppm
4 - 20 mA
Ex ia IIC T4, II 1G
20 283 206

Takaisin ylös

Klooridioksidi

Kaasun tiedot

Kaava: CIO2
Tiheys: 2,33 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 0,1 / 0,3 ppm

Klooridioksidi, ClO2,on epävakaa kaasu

Klooridioksidi on herkästi reagoiva kaasu, jota tuotetaan sen tuottamiseen erikoistuneilla laitteistoilla. Sitä ei epävakautensa vuoksi pystytä varastoimaan, joten tuotto tapahtuu sen käyttötarpeen mukaan.

Klooridioksidia käytetään esimerkiksi

juomaveden ja jäteveden desinfiointiin
kylmä- ja kuumavesijärjestelmien desinfiointiin
elintarvike- ja juomateollisuudessa käytettävän veden desinfiointiin
puutarhoissa kasteluveden desinfiointiin
teollisuuden jäähdytysvesien käsittelyyn.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 2 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 822

Takaisin ylös

Krypton

Kaasun tiedot

Kaava: Kr2
Tiheys: 2.89 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: -
HTP8h / HTP15min: - / -

Krypton (lat. krypton) on jalokaasu, jonka kemiallinen merkki on Kr, atomiluku 36 ja CAS-numero 7439-90-9. Se on yksi ilman jalokaasuista, ja ilman massasta sitä on noin miljoonasosa.

Suuria määriä jalokaasuvuotoja suljetuissa tiloissa voidaan todeta mittaamalla hapen pitoisuutta tilassa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 282 798
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 283 065

Takaisin ylös

Ksenon

Kaasun tiedot

Kaava: Xe2
Tiheys: 4.53 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: -
HTP8h / HTP15min: - / -

Ksenon on kemiallinen alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Xe (lat. xenon), järjestysluku 54 ja CAS-numero 7440-63-3. Ksenon on väritön, hajuton, hyvin raskas jalokaasu. Ksenonia on 90 miljardisosaa ilmakehän ilmasta, josta sitä voidaan jakotislata.

Suuria määriä jalokaasuvuotoja suljetuissa tiloissa voidaan todeta mittaamalla hapen pitoisuutta tilassa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 282 798
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 283 065

Takaisin ylös

Ksyleeni

Kaasun tiedot

Kaava: C6H4(CH3)2
Tiheys: 3,67 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,0% v/v
HTP8h / HTP15min: 50 / 100 ppm

Ksyleeni eli dimetyylibentseeni on bentseenin johdannainen hiilivety, joka sisältää aromaattisen renkaan lisäksi kaksi metyyliryhmää. Ksyleenin kemiallinen kaava on C6H4(CH3)2 (bruttokaava C8H10). Ksyleenin moolimassa on 106,2 g/mol eikä se liukene veteen.

Ksyleeni voi kulkeutua elimistöön joko hengitysteitse, nielemällä tai ihon läpi. Aine aiheuttaa ärsytystä silmissä ja iholla myös kuivattaen ihoa pitkäaikaisen altistuksen aikana. Se voi vaikuttaa keskushermostoon ja aiheuttaa muun muassa päänsärkyä ja pahoinvointia. Ksyleeni on ongelmajätettä ja tulee toimittaa ongelmanjätekierrätykseen.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
turvallinen alue
20 282 997
SS
0-25%LEL
4-20mA
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 051
SS
0-25%LEL
4-20mA
turvallinen alue
20 282 830
SS
0-25%LEL
4-20mA
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20 283 029
SS
0-25%LEL
4-20mA + rele
turvallinen alue
20 282 830
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20 283 231

Takaisin ylös

LNG (nesteytetty maakaasu)

Kaasun tiedot

Kaava: CH4
Tiheys: kaasuna 0,55 (ilma = 1)
Alempi räjähdysraja: 4,4% v/v
HTP8h / HTP15min:

Nesteytetty maakaasu

Maakaasua voidaan nesteyttää jäähdyttämällä sitä alle –161,5 °C (metaanin kiehumispiste). Nesteytettyä maakaasua (LNG) on huomattavasti helpompi kuljettaa ja varastoida, sillä sen tilavuus on vain noin 1/600 kaasumaisen olomuodon tilavuudesta.

Nesteytettyyn maakaasuun liittyy monta suurta ympäristöetua muihin fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Ensinnäkin sen energiasisältö on korkea ja toiseksi se aiheuttaa palaessaan pienen hiilipitoisuutensa ansiosta matalampia hiilidioksidipäästöjä kuin esimerkiksi öljy.

Nesteytetty maakaasu on nykypäivänä merkittävä polttoaine ja sitä on hyödynnetty menestyksekkäästi esimerkiksi risteilyalusten (Viking Grace) polttoaineena.

Lähde: Suomen Maakaasuyhdistys ry

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 735

Takaisin ylös

Maakaasu

Kaasun tiedot

Kaava: CH4
Tiheys: 0,55 (Air=1)
Alempi räjähdysraja: 4,4% v/v
HTP8h / HTP15min: -- / --

Maakaasu on ilmaa kevyempi luonnonkaasu

Maakaasu on metaanipitoinen luonnonkaasu, jota voidaan hyödyntää kaukolämmön tuotannossa ja teollisuuden tarpeissa. Maakaasu sisältää metaanin (CH4) lisäksi pieniä määriä typpeä (N) ja etaania (C2H6), propaania (C3H8) sekä muita hiilivetyjä.

Lähde: Suomen Maakaasuyhdistys ry

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 735
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20 282 750
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA + relay
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20 282 752
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 243
SS
0-25%LEL
4-20mA
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20283028
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 250
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
safe area
20 282 746
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 883
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 897
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 860
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 860
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 282 749
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 997
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 283 019

Takaisin ylös

Metaani

Kaasun tiedot

Kaava: CH4
Tiheys: 0,55 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 4,4 % v/v
HTP8h / HTP15min: -- / --

Metaani (CH4) on yksinkertaisin hiilivety ja alkaani. Se on hajuton, ilmaa kevyempi kaasu. Metaani on hiilidioksidin ohella yksi merkittävimmistä kasvihuonekaasuista.

Lue lisää maakaasusta täältä »

Lähde: Suomen Maakaasuyhdistys ry: http://www.maakaasu.fi/kirjat/maakaasukasikirja/

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 735
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
safe area
20 282 746
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 282 749
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 883
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 897
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 243
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 997
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 283 019
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 250
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 835
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 860
SS
0-25%LEL
4-20mA
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20283028

Takaisin ylös

Metakryylihappo

Kaasun tiedot

Kaava: CH2=C(CH3)-COOH
Tiheys: 2,97 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,6% v/v
HTP8h / HTP15min: 20 ppm / --

Metakryylihappo (C4H6O2) on tyydyttymätön karboksyylihappo. Metakryylihappoa käytetään pääasiassa sen estereiden ja polymeerien valmistukseen.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Metanoli

Kaasun tiedot

Kaava: CH3OH
Tiheys: 1,11 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 5,5% v/v
HTP8h / HTP15min: 200 / 250 ppm

Metanoli eli metyylialkoholi on myrkyllinen alkoholi. Metanoli on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste. Se palaa melkein värittömällä liekillä muodostaen hiilidioksidia ja vettä:

2 CH3OH + 3 O2 → 2 CO2 + 4 H2O

Metanoli on tärkeä teollisuuskemikaali, jota käytetään lähtöaineena muiden kemikaalien valmistuksessa, tärkeimpänä formaldehydin valmistus. Muita metanolin käyttökohteita ovat mm. käyttö liuottimena ja jäätymisenestoaineena sekä lasinpesunesteenä. Myrkyllisten ominaisuuksiensa vuoksi metanolia käytetään myös teollisuusetanolin denaturointiin.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Metyylietyyliketoni

Kaasun tiedot

Kaava: C4H8O
Tiheys: 2,49 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,8% v/v
HTP8h / HTP15min: 200 / 300 ppm

Metyylietyyliketoni on orgaaninen yhdiste (ketoni), joka on helposti syttyvää, huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan väritöntä nestettä, jolla on asetonia muistuttava haju. Sen kemiallinen kaava on C4H8O ja rakennekaava on CH3COCH2CH3. Metyylietyyliketonistä käytetään myös nimityksiä MEK, etyylimetyyliketoni, 2-butanoni, metyyliasetoni ja metyylipropanoni.

Metyylietyyliketonin moolimassa on 72,1 g/mol, sulamispiste −86 °C, kiehumispiste 80 °C, suhteellinen tiheys 0,8 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), liukoisuus veteen 20 °C lämpötilassa 29 g/100 ml, hajukynnys 2–83 ppm, leimahduspiste −9 °C (c.c.), itsesyttymislämpötila 505 °C ja CAS-numero 78-93-3.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Metyylimetakrylaatti

Kaasun tiedot

Kaava: CH2=C(CH3)-COOCH3
Tiheys: 3,46 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 2,1 v/v
HTP8h / HTP15min: 10 / 50 ppm

Metyylimetakrylaatti (C5H8O2) on metakryylihapon metyyliesteri. Sitä käytetään pääasiassa muovien valmistuksessa.

Valmistettu metyylimetakrylaatti käytetään pääasiassa akryylimuovien, kuten polymetyylimetakrylaatin valmistamiseen. Metyylimetakrylaattia käytetään myös kopolymeerien valmistuksessa. Meyylimetakrylaattipolymeerit ovat kovia ja niitä käytetään esimerkiksi hammaslääketieteessä proteeseina.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Mineraalitärpätti (lakkabensiini)

Kaasun tiedot

Kaava: (HC)
Tiheys: ~ 4,4 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 0,8 v/v
HTP8h / HTP15min: -- / --

Mineraalitärpätti eli lakkabensiini on maaöljystä jalostettu liuotin, jota käytetään samaan tapaan kuin mäntyöljystä valmistettavaa aitoa tärpättiä. Se on huoneenlämmössä kirkas ja väritön neste, joka haihtuu nopeasti. Höyry on syttyvää, eikä mineraalitärpättiin sotkeutuneita riepuja pidä jättää avoimeen astiaan, mikäli lähellä on avotuli. Mineraalitärpättiä ei pidä käyttää pellavaöljymaalien ohentamiseen pellavaöljyn itsesyttymistaipumuksen ja mineraalitärpätin alhaisen leimahduspisteen vuoksi.

Mineraalitärpättiä käytetään alkydiöljymaalien ja lakkojen ohenteena, liuottimena ja puhdistusaineena.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Muurahaishappo

Kaasun tiedot

Kaava: HCOOH
Tiheys: 1,59 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 10,0% v/v
HTP8h / HTP15min: 5 / 10 ppm

Muurahaishappo eli metaanihappo on yksinkertaisin karboksyylihappo, jonka rakennekaava on HCOOH. Muurahaishappo on väritöntä, pistävänhajuista, syövyttävää ja savuavaa nestettä, joka muodostaa sumua kosteassa ilmassa. Muurahaishappo syövyttää useita metalleja, kuten esimerkiksi alumiinia, lyijyä ja valurautaa. Se on heikko happo, jonka happovakio on pKa = 3,75 (huoneenlämmössä). Muurahaishapon CAS-numero on 64-18-6 ja EY-numero on 200-579-1.

Muurahaishappoa käytetään AIV-rehun säilöntään.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Neon

Kaasun tiedot

Kaava: Ne2
Tiheys: 0.70 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: -
HTP8h / HTP15min: - / -

Neon (lat. neon) on alkuaine, jonka kemiallinen merkki on Ne, järjestysluku 10 ja CAS-numero 7440-01-9. Se esiintyy huoneenlämmössä kaasuna. Neon on väritön, hajuton ja vaaraton jalokaasu, joka loistaa punertavaa hehkua tyhjiöputkissa ja neonlampuissa.

Suuria määriä jalokaasuvuotoja suljetuissa tiloissa voidaan todeta mittaamalla hapen pitoisuutta tilassa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 282 798
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 283 065

Takaisin ylös

Oktaani (n-)

Kaasun tiedot

Kaava: C8H18
Tiheys: 3,94 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 0,8% v/v
HTP8h / HTP15min: 300 / 380 ppm

Oktaani eli n-oktaani (C8H18) on 8-hiilinen suoraketjuinen alkaani. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön veteen liukenematon neste. Oktaanin rakennekaava on CH3(CH2)6CH3, moolimassa 114,22 g/mol, sulamispiste −56,8 °C, kiehumispiste 126 °C, tiheys 0,70 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste 13 °C, itsesyttymislämpötila 220 °C ja CAS-numero 111-65-9.

Oktaania ja sen eri isomeerejä on maaöljyssä ja bensiinissä. Oktaanin mukaan on saanut nimensä moottoripolttoaineiden puristuskestävyyttä mittaava oktaaniluku.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Otsoni

Kaasun tiedot

Kaava: O3
Tiheys: 1,66 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 0,05 / 0,2 ppm

Otsonimolekyylin (O3) muodostaa kolme happiatomia. Otsoni vaurioittaa hengitysteitä. Se on kaasuna vaalean sinertävää ja nesteenä voimakkaan sinistä. Sen pistävän raikas tuoksu on tuttu ukonilman jälkeen: nimi otsoni tuleekin kreikan hajua tarkoittavasta sanasta (ozein). Otsonin moolimassa on 48,0 g/mol, sulamispiste –193 °C, kiehumispiste –112 °C, liukoisuus veteen 0,1 g/100 ml 0 °C lämpötilassa ja CAS-numero 10028-15-6.

Koska otsoni on molekyylinä epästabiili verrattuna happikaasuun, se luovuttaa helposti yhden happiatomin ja on siksi hyvä hapetin. Tämän ominaisuuden takia otsonia käytetään muun muassa ilmanpuhdistukseen, vedenpuhdistukseen, valkaisuun ja desinfiointiin.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 1 ppm
4 - 20 mA
Ex ia IIC T4, II 1G
20 283 207
EC
0 - 1 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 818

Takaisin ylös

Pentaani (n-)

Kaasun tiedot

Kaava: C5H12
Tiheys: 2,49 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,4% v/v
HTP8h / HTP15min: 500/630 ppm

Pentaani eli n-pentaani (C5H12) on suoraketjuinen alkaani sekä normaaliolosuhteissa olomuodoltaan väritön neste. Pentaanin rakennekaava on CH3(CH2)3CH3, moolimassa 72,2 g/mol, sulamispiste −129 °C, tiheys 0,63 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), kiehumispiste 36 °C, itsesyttymislämpötila 460 °C ja CAS-numero 109-66-0. Pentaani liukenee erittäin hyvin orgaanisiin liuottimiin, kuten etanoliin, etyylieetteriin, asetoniin, bentseeniin ja kloroformiin. Yhdiste reagoi voimakkaiden hapettimien, kuten perkloraattien ja nitraattien, kanssa.

Pentaania erotetaan maaöljystä tai -kaasusta tislaamalla. Se ja sen isomeeri isopentaani voidaan erottaa toisistaan erotuskolonnien tai molekyyliseulojen avulla. Pentaania käytetään teollisuusliuottimena, mutta tärkein käyttökohde on happokatalysoitu isomeroituminen isopentaaniksi. Sitä voidaan käyttää myös laboratoriokemikaalina sekä polymeeriteollisuudessa esimerkiksi polystyreenin ja polyuretaanin vaahdotuksessa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 735
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
safe area
20 282 746
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 282 749
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Propaani

Kaasun tiedot

Kaava: C3H8
Tiheys: 1,52 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,7% v/v
HTP8h / HTP15min: 800 / 1100 ppm

Propaani eli n-propaani (C3H8), jonka rakennekaava on CH3CH2CH3, on normaaliolosuhteissa väritön, hajuton ja tulenarka kaasu. Se on suoraketjuinen alkaani, jonka moolimassa on 44,1 g/mol, sulamispiste −189,7 °C, kiehumispiste −42 °C, leimahduspiste −104 °C, itsesyttymislämpötila 450 °C ja CAS-numero 74-98-6.

Propaania erotetaan tislaamalla maaöljystä tai -kaasusta. Sitä käytetään muun muassa kotitalouksissa ja teollisuudessa nestekaasuna seoksena butaanin kanssa. Kilogramma propaania sisältää energiaa 12,8 kWh (46 MJ). Propaanista valmistetaan myös lukuisia yhdisteitä, kuten eteeniä, propeenia, propanolia, isopropanolia ja propanaalia. Myös propaanin klooratut johdannaiset ovat merkittäviä teollisuuskemikaaleja.

Propaanin elintarvikkeiden E-koodi on E 944. Elintarvikkeissa propaania käytetään lähinnä pakkauskaasuna tai ponneaineena.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T5
20 282 735
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA
safe area
20 282 746
IR
0 - 100 % LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 282 749
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 838
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 863
SS
0-25%LEL
4-20mA
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20 283 031
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 233
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 283 000
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 283 022
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 248

Takaisin ylös

Propanoli (iso-)

Kaasun tiedot

Kaava: (CH3)2CHOH
Tiheys: 2,08 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 2,0% v/v
HTP8h / HTP15min: 200 / 250 ppm

Propanoli (C3H7OH) on yksiarvoinen, lyhytketjuinen alkoholi. Propanolista on kaksi isomeeristä muotoa: 1-propanoli, joka on primäärinen alkoholi ja 2-propanoli, joka on sekundäärinen alkoholi.

1-propanolia käytetään liuottimena lääketeollisuudessa. Sitä muodostuu luonnollisesti käymisprosesseissa.

2-propanoli eli isopropanoli sekundäärinen alkoholi. Sitä käytetään 60–70-prosenttisina vesiliuoksina desinfiointiin, teollisuudessa liuottimena ja kylmissä olosuhteissa jäätymisenestoaineena. Isopropanoli muodostaa veden kanssa 87,4-prosenttisen atseotrooppisen seoksen.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

R113

Kaasun tiedot

Kaava: CCIF2 -CCI2F
Tiheys: 6,47 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 1000 / 1250 ppm

Trichlorotrifluoroethane, also called 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane or CFC-113 is a chlorofluorocarbon. It has the formula Cl2FC-CClF2.

CFC-113 is a very unreactive chlorofluorocarbon, that will stay in the atmosphere for a great deal of time if it is released. CFC-113 will stay in the atmosphere long enough that it will cycle out of the troposphere and into the stratosphere. In the stratosphere, CFC-113 can be broken up by ultraviolet radiation, creating chlorine radicals, which can in turn react with ozone molecules to form molecular oxygen (O2), leading to the overall depletion of stratospheric ozone. The amount of CFC-113 in the atmosphere has stayed relatively stable, at about 80 parts per trillion, since the early 1990s.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
SS
10-1000ppm
4-20mA
safe area
20 282 845
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 870
SS
10-10000ppm
4-20mA
safe area
20 283 006
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 258

Takaisin ylös

R134a

Kaasun tiedot

Kaava: CH2FCF3
Tiheys: 3,52 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 1000 ppm / --

1,1,1,2-Tetrafluoroethane, R-134a, Forane 134a, Genetron 134a, Florasol 134a, Suva 134a or HFC-134a, is a haloalkane refrigerant with thermodynamic properties similar to R-12 (dichlorodifluoromethane) but with less ozone depletion potential. It has the formula CH2FCF3 and a boiling point of −26.3 °C (−15.34 °F) at atmospheric pressure. R-134a cylinders are colored light blue.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
SS
10-1000ppm
4-20mA
safe area
20 282 840
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 867
SS
10-1000ppm
4-20mA
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20 283 038
SS
10-1000ppm
4-20mA
safe area
20 283 002
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 283 025
SS
10-1000ppm
4-20mA
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 225

Takaisin ylös

R21

Kaasun tiedot

Kaava: CHCI2F
Tiheys: 3,55 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 10 ppm / --

Dichlorofluoromethane or Freon 21 or R 21 is a halomethane or hydrochlorofluorocarbon. It is a colorless and odorless gas.

Dichlorofluoromethane was used as a propellant and refrigerant, but due to its ozone depletion it has been set to be phased out. It has ozone depletion potential 0.04. Production and consumption has been since 2004 reduced to 15% of level from 1989 and it is to be phased out in 2015 according to Montreal Protocol.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
SS
10-1000ppm
4-20mA
safe area
20 282 845
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 870
SS
10-10000ppm
4-20mA
safe area
20 283 006
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 283 025

Takaisin ylös

R22

Kaasun tiedot

Kaava: CHCIF2
Tiheys: 2,99 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 1000 ppm / --

Chlorodifluoromethane or difluoromonochloromethane is a hydrochlorofluorocarbon (HCFC). This colorless gas is better known as HCFC-22, or R-22. It is commonly used as a propellant and refrigerant. These applications are being phased out in developed countries due to the compound's ozone depletion potential (ODP) and high global warming potential (GWP), although global use of R-22 continues to increase because of high demand in developing countries. R-22 is a versatile intermediate in industrial organofluorine chemistry, e.g. as a precursor to tetrafluoroethylene. R-22 cylinders are colored light green.

R-22 is often used as an alternative to the highly ozone-depleting CFC-11 and CFC-12, because of its relatively low ozone depletion potential of 0.055, among the lowest for chlorine-containing haloalkanes. However, even this lower ozone depletion potential is no longer considered acceptable.

As an additional environmental concern, R-22 is a powerful greenhouse gas with a global warming potential that is 1810 (which indicates 1810 times as powerful as carbon dioxide). Hydrofluorocarbons (HFCs) are often substituted for R-22 because of their lower Ozone Depleting Potential, but these refrigerants also have high global warming potential. R-410A, for example, is often substituted, but has a Global Warming Potential of 1725. Another substitute is R404A with a Global Warming Potential of 3900. Other substitute refrigerants are available with low Global Warming Potential. Ammonia (R717), for example, has a Global Warming Potential of <1 and is a popular substitute on fishing vessels. Propane (R-290), is another example, and has a Global Warming Potential of 3, although it is rarely used in refrigeration systems because of its flammability and potential for explosion.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
SS
10-1000ppm
4-20mA
safe area
20 282 841
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 868
SS
10-1000ppm
4-20mA
safe area
20 283 003
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 283 026

Takaisin ylös

R401A

Kaasun tiedot

Kaava: 53xHCFC22+13xHFC152a+34xHCFC124
Tiheys: 3,26 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 1000 ppm / --

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
SS
10-1000ppm
4-20mA
safe area
20 282 845
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 870
SS
10-10000ppm
4-20mA
safe area
20 283 006
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 283 025

Takaisin ylös

R404A

Kaasun tiedot

Kaava: 44xHFC125+52xHFC143a+4xHFC134a
Tiheys: 3,37 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 1000 ppm / --

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
SS
10-1000ppm
4-20mA
safe area
20 282 842
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 869
SS
10-1000ppm
4-20mA
safe area
20 283 004
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 283 027

Takaisin ylös

R407C

Kaasun tiedot

Kaava: 23xHFC32+25xHFC125+52xHFC134a
Tiheys: 3,0 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 1000 ppm / --

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
SS
10-1000ppm
4-20mA
safe area
20 282 845
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 870
SS
10-10000ppm
4-20mA
safe area
20 283 006
SS
10-1000ppm
4-20mA + relay
safe area
20 283 025

Takaisin ylös

Radon

Kaasun tiedot

Kaava: Rn2
Tiheys: 7.666 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: -
HTP8h / HTP15min: - / -

Radon (lat. radon) on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen jalokaasu. Jalokaasulle tyypillisesti radon ei muodosta normaaleissa olosuhteissa yhdisteitä. Radon syntyy maankuoressa uraanin ja toriumin hajoamistuotteena. Radonin pysyvimmän isotoopin 222Rn puoliintumisaika on 3,8 päivää.

Radon on luokiteltu karsinogeeniksi ja on tupakoinnin jälkeen toiseksi yleisin keuhkosyövän aiheuttaja. Radoniin menehtyy Suomessa vuosittain yli 300 ihmistä. Puolet suomalaisten säteilyannoksesta koostuu radonista 222Rn. Radonpitoisuutta voidaan kuitenkin aina rakennuksissa vähentää. Kaikki radonkorjaukset ja torjuntatoimet ei aina toimi ja asiassa on useita muuttujia. Suomessa on alueita, joissa koulujen, päiväkotien, työpaikkojen ja julkisten tilojen radonpitoisuus on lain mukaan selvitettävä. Radonpitoisuus asuin- ja työtiloissa on syytä selvittää kaikkialla Suomessa.

Radonin kemiallinen merkki on Rn, järjestysluku 86 ja CAS-numero 10043-92-2.

Ilmaisimet

Ei ilmaisimia.

Takaisin ylös

Rikkidioksidi

Kaasun tiedot

Kaava: SO2
Tiheys: 2,21 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 1 / 4 ppm

Rikkidioksidia, SO2 syntyy fossiilisten polttoaineiden palamisreaktiossa

Rikkidioksidi on sekä ihmiselle että ympäristölle haitallinen kaasu. Se on pistävänhajuinen, ärsyttävä ja syövyttävä kaasu, jota syntyy esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden palamisreaktioissa. Rikkidioksidin reagoidessa veden kanssa, syntyy rikkihapoketta ja lopulta vaarallista rikkihappoa.

Rikkidioksidipäästöjen hallintaan on säädetty vuonna 2015 voimaan astuva EU:n rikkidirektiivi.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 20 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 800
EC
0 - 50 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 283 055
EC
0 - 50 ppm
4 - 20 mA
Ex ia IIC T4, II 1G
20 283 203

Takaisin ylös

Rikkivety

Kaasun tiedot

Kaava: H2S
Tiheys: 1,18 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 4,3% v/v
HTP8h / HTP15min: 10 / 15 ppm

Rikkivety, H2S on ihmiselle vaarallinen kaasu

Rikkivety on myrkyllinen kaasu, jota esiintyy esimerkiksi sellutehtaiden prosessi- ja jätevedenkäsittelylaitoksissa. Rikkivety haisee pahalle, mutta turruttaa nopeasti hajuaistin, eikä sitä sen jälkeen voi enää havaita hajun perusteella.

Suuri määrä rikkivetyä aiheuttaa todellisen hengenvaaran, mutta rikkivety voidaan havaita sopivalla mittalaitteella, joka auttaa välttämään henkilövahingot.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 50 ppm
4 - 20 mA
Ex d IIC T6, II 2 G
20 283 211
EC
0 - 50 ppm
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 283 215
EC
0 - 50 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 785
EC
0 - 50 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 283 055
EC
0 - 50 ppm
4 - 20 mA
Ex ia IIC T4, II 1G
20 283 203
SS
0-50ppm
4-20mA
safe area
20 282 830
SS
0-50ppm
4-20mA + relay
safe area
20 282 857
SS
0-50ppm
4-20mA
safe area
20 282 995
SS
0-50ppm
4-20mA + relay
safe area
20 283 017

Takaisin ylös

Styreeni

Kaasun tiedot

Kaava: C8H8
Tiheys: 3,6 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,1% v/v
HTP8h / HTP15min: 20 / 100 ppm

Styreeni (kemiallinen kaava C8H8 ja rakennekaava C6H5CH=CH2) on orgaaninen yhdiste, joka on aromaattinen hiilivety. Huoneenlämmössä ja -paineessa styreeni on nestemäistä. Styreeni on väritöntä, öljymäistä, terveydelle haitallista, herkästi syttyvää ja sitä esiintyy pienissä määrin eräissä kasveissa, mutta sitä tuotetaan lähinnä öljystä. Koska styreenimolekyyli sisältää kaksoissidoksellisen vinyyliryhmän, se voi polymerisoitua helposti. Aine voidaan stabiloida lisäämällä polymeraatioinhibiittorina esimerkiksi hydrokinonia. Styreeniä käytetään eräiden muovien valmistuksen monomeerinä, kuten polystyreenin, akrylonitriili-butadieeni-styreenin (ABS), styreenibutadieeni-kumin (SBS), styreenibutadieeni-lateksien ja tyydyttymättömien polyestereiden.

Styreeniä syntetisoidaan kuumentamalla etyylibentseeniä (C8H10 / C6H5-C2H5 ) höyryllä. Palautettavissa oleva reaktio on:

C6H5C2H5 ←→ C6H5C2H3 + H2


Styreenin moolimassa on 104,1 g/mol, sulamispiste − 30,6 °C, kiehumispiste 145 °C, suhteellinen tiheys (20 °C) 0,91 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3), leimahduspiste 31 °C c.c. ja itsesyttymislämpötila 490 °C. Styreeni on veteen niukkaliukoinen (300 mg/l, 20 °C:ssa), mutta liukenee useimpiin orgaanisiin liuottimiin.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Sykloheksaani

Kaasun tiedot

Kaava: C6H12
Tiheys: 2,91 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,2% v/v
HTP8h / HTP15min: 300 / 380 ppm

Sykloheksaani (C6H12) on kuuden hiiliatomin muodostama rengasrakenteinen sykloalkaani. Se on normaaliolosuhteissa olomuodoltaan veteen liukenematon väritön neste. Sykloheksaanin leimahduspiste on - 18 °C, itsesyttymislämpötila 260 °C ja CAS-numero 110-82-7. Yhdisteestä käytetään myös nimiä heksahydrobentseeni ja heksametyleeni. Sykloheksaani on yleisin luonnossa esiintyvä sykloalkaani.

Suurin osa tuotetusta sykloheksaanista hapetetaan koboltti- tai boorihappokatalyyttien avulla sykloheksanoliksi tai sykloheksanoniksi, joita käytetään edelleen adipiinihapon ja kaprolaktaamin valmistukseen. Sykloheksaania voidaan lisätä myös polttoaineeseen tai käyttää eteenin valmitukseen tai laimentimena polymeerisynteeseissä. Sykloheksaanin liuotinominaisuudet ovat hyvät ja bentseenin kaltaiset, mutta se ei ole yhtä myrkyllistä kuin bentseeni. Liuottimena sitä usein käytetään seoksena muiden hiilivetyjen kanssa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Tolueeni

Kaasun tiedot

Kaava: C7H8
Tiheys: 3,18 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 1,1% v/v
HTP8h / HTP15min: 25 / 100 ppm

Tolueeni, (C6H5CH3 / C7H8), toluoli, metyylibentseeni tai fenyylimetaani, on aromaattinen hiilivety, joka on muuten samanlainen kuin bentseeni, paitsi että renkaaseen on liittynyt yksi metyyliryhmä. Olomuodoltaan se on kirkas neste, jonka haju on makean tinnerimäinen ja muistuttaa bentseenin hajua. Tolueeni ei liukene veteen — koska se pelkkänä hiilivetynä ei pysty särkemään veden vahvoja vetysidoksia — mutta se kyllä liuottaa pienen määrän vettä. Tolueenia käytetään niin liuottimena kuin raaka-aineenakin. Liuottimena se on maaleissa, tinnereissä, painomusteissa, liimoissa ja lakoissa. Tolueenia käytetään myös nahan parkitsemiseen ja desinfioivana aineena. Raaka-aine se on mm. fenolin, TNT:n sekä (tolueenidi-isosyanaatin kautta) polyuretaanin valmistuksessa

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Typpi

Kaasun tiedot

Kaava: N2
Tiheys: 0.97 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: -
HTP8h / HTP15min: - / -

Typpi on alkuaine, joka esiintyy luonnossa kaksiatomisena typpikaasuna, N2. Typen järjestysluku on 7, kemiallinen merkki N (lat. nitrogenium) ja IUPACin standardin mukainen atomimassa on [14,00643;14,00728][1]. Typpi on osana monissa elämälle välttämättömissä yhdisteissä. Ilmasta noin 78 % on typpeä.

Laitesukelluksessa käytetyssä paineilmassa oleva typpi voi aiheuttaa sukeltajantaudin, jos syvältä noustaan liian nopeasti pintaan. Sukellettaessa paineilmalaitteilla syvälle (yli 30 m:n syvyyteen) vaarana on myös typpinarkoosi eli syvyyshumala. Riittävän korkeassa paineessa hengityskaasun typpi alkaa vaikuttaa alkoholin tavoin hermostoon. Syvyyshumala muistuttaa humalatilaa eikä se ole sukeltajalle sinällään vaarallista, mutta se aiheuttaa sukeltajassa vastuuntunnon menettämistä sekä välinpitämättömyyttä jolloin sukeltaja saattaa olla vaaraksi itselleen sekä jopa muille sukeltajille.

Koska typpikaasu on hajuton, mauton ja näkymätön kaasu, se on aiheuttanut useita kuolemaan johtaneita onnettomuuksia. Nestemäinen typpi kaasuuntuu välittömästi, jolloin suljetussa tilassa hapen suhteellinen määrä laskee nopeasti normaalista 21 %:sta. Typen hengittäminen aiheuttaa tajuttomuuden 15 sekunnissa ja kuoleman alle minuutissa. Uhrille ei tule sitä tukehtumisen tunnetta, joka yleensä tulee kun hiilidioksidin taso veressä nousee. Typpeä hengitettäessä se korvaa hapen ja jokaisella uloshengityksellä CO2 poistuu normaalisti. Noin kolmannella sisäänhengityksellä veren happipitoisuus on pudonnut niin alas, että henkilö menettää tajuntansa. Usein uhriksi joutuu myös auttamaan rientänyt henkilö, joka ei tiedosta vaaraa. Tätä ominaisuutta käytetään teurastamoissa tajuttomuuden ja kuoleman aikaansaamiseksi teuraseläimille.

Suuria määriä typpivuotoja suljetuissa tiloissa voidaan todeta mittaamalla hapen pitoisuutta tilassa.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 282 798
EC
0 - 25 % vol
4 - 20 mA
safe area
20 283 065

Takaisin ylös

Typpidioksidi

Kaasun tiedot

Kaava: NO2
Tiheys: 1,59 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 3 / 6 ppm

Typpidioksidi on eräs typen ja hapen yhdiste, joka on huoneenlämmössä (20 °C) olomuodoltaan ruskeaa tai keltaista nestettä ja kiehumispisteensä 21,2 °C yläpuolisissa lämpötiloissa punertavaa - ruskeaa kaasua, jolla on pistävä haju. Sen kemiallinen kaava on NO2. Typpidioksidista käytetään myös nimitystä typpiperoksidi.

Typpidioksidin moolimassa on 46,01 g/mol, sulamispiste -11,2 °C, kiehumispiste 21,2 °C, suhteellinen tiheys (nesteenä) 1,45 g/cm3 (vesi = 1,0 g/cm3) ja kaasuna 3.4 kg/m³ sekä CAS-numero 10102-44-0. Typpidioksidikaasu on ilmaa raskaampaa ja se reagoi veden kanssa muodostaen typpihappoa (HNO3) ja typpioksidia (NO) seuraavan reaktioyhtälön mukaisesti ja tämä on typpidioksidin pääasiallinen käyttökohde.

Emäsliuosten kanssa yhdiste reagoi muodostaen liuokseen nitraatti- ja nitriitti-ioneja.

3 NO2 + H2O → 2 HNO3 + NO


Typpidioksidia valmistetaan hapettamalla ammoniakkia. Ensimmäisessä vaiheessa muodostuu typpimonoksidia, joka hapettuu edelleen typpidioksidiksi.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 20 ppm
4 - 20 mA
Ex d IIC T6, II 2 G
20 283 216
EC
0 - 20 ppm
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 283 215
EC
0 - 20 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 795
EC
0 - 20 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 283 055

Takaisin ylös

Typpimonoksidi

Kaasun tiedot

Kaava: NO
Tiheys: 1,04 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: 25 / ppm

Typpioksidia käytetään lääketieteessä, inhalaattorilla hengitettynä muun muassa sirppisoluanemian hoidossa, ja se helpottaa äkillistä hengitysvajausta eli ARDS-oireyhtymää, samoin se auttaa vastasyntyneitä hengitysvaikeuksissa ja myös estää ohitusleikkauksessa siirretyn suonen tukkeutumisen.

Typpioksidia käytetään muun muassa kaasukaarihitsauksessa suojakaasuun lisättynä. Typpioksidi reagoi hitsauksessa muodostaen otsonin kanssa typpidioksidia (NO + O3 ⇒ NO2 + O2).

Muiden typen oksidien tavoin myös typpioksidi on haitallinen luonnon ja maaperän happamoitumista aiheuttava kaasu. Varsinkin teollisuudesta ja liikenteestä aiheutuu paljon typen oksidien päästöjä. Typen oksidien päästöt ovat ongelma, koska niitä syntyy teollisuuden palamisreaktioissa (kuten kivihiiltä poltettaessa) aina, vaikka palava aine ei sisältäisikään typpeä, sillä ilmassa on typpeä.

Ilmakehässä typpioksidi reagoi herästi hapen kanssa muodostaen typpidioksidia. Se taas reagoi veden kanssa, jolloin syntyy muun muassa typpihappoa. Kun tämä typpihappo sataa maaperään, se aiheuttaa luonnon happamoitumista.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 100 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 819
EC
0 - 100 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 283 055

Takaisin ylös

Tärpätti

Kaasun tiedot

Kaava: C10H18
Tiheys: 4,7 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: > 0,8 v/v
HTP8h / HTP15min: 50 / 150 ppm

Tärpätti (mäntyöljytärpätti, pineenitärpätti) on väritön tai kellertävä, haihtuva ja tulenarka neste, jota saadaan havupuiden pihkasta. Selluloosateollisuuden sivutuotteena syntyy raakatärpättiä, joka on C10H16-terpeeni-isomeerien seos. Tärpätti valmistetaan tislaamalla raakatärpätistä ja saatu tisle koostuu lähinnä alfa-pineenistä ja delta-3-kareenista. Tärpätti-nimellä myydään myös mineraalitärpättiä eli lakkabensiiniä, joka ei ole tärpättiä vaan maaöljystä tislattua bensiiniä.

Varsinaista tärpättiä käytetään maaliteollisuudessa liuottimena ja maalien ohenteena. Tärpätti ei liukene veteen, mutta se liukenee alkoholiin, bentseeniin, eetteriin ja kloroformiin. Kotikäytössä tärpätti sopii liuottimia kestävien pintojen puhdistusaineeksi. Tärpätti ärsyttää ihoa ja voi aiheuttaa allergista ihottumaa, joten sitä käsitellessä on syytä käyttää asiallisia suojavarusteita. Myös hyvästä tuuletuksesta on huolehdittava, sillä tärpätti ärsyttää silmiä ja hengitysteitä ja tärpättihöyry on hengitettynä myrkyllistä. Tärpätti voi syttyä itsestään imeydyttyään huokoiseen orgaaniseen aineeseen ja se reagoi voimakkaasti hapettavien aineiden kanssa. Tärpätin leimahduspiste on 35 °C ja itsesyttymislämpötila 247 °C. Tärpätti on yhteensopimatonta happojen, alumiinikloridin ja booritrifluoridin kanssa

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Vety

Kaasun tiedot

Kaava: H2
Tiheys: 0,07 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 4,0% v/v
HTP8h / HTP15min: -- / --

Vety on jaksollisen järjestelmän ensimmäinen alkuaine. Sen kemiallinen merkki on H (lat. hydrogenium). Vety on epämetalli, mutta jaksollisessa järjestelmässä se on sijoitettu ensimmäiseen pääryhmään yhdessä alkalimetallien kanssa. Vedyn elektronit nimittäin jakautuvat energiatasoille samalla tavoin kuin alkalimetalleillakin yleensä: sillä on vain yksi elektroni, joka on siis sen valenssielektroni. Normaalissa ilmanpaineessa huoneenlämmössä vety on väritön, hajuton ja mauton, tulenarka, ilmaa huomattavasti kevyempi kaasu, joka esiintyy luonnossa kaksiatomisina molekyyleinä (H2). Vedyn sulamispiste on −259 celsiusastetta ja kiehumispiste on −253 celsiusastetta (n. 14 ja 20 K). Vedyn moolimassa IUPACin standardin mukaisesti on [1,00784;1,00811] g/mol

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
EC
0 - 10 000 ppm
4 - 20 mA
Ex d IIC T6, II 2 G
20 283 218
EC
0 - 10 000 ppm
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 283 215
EC
0 - 10 000 ppm
4 - 20 mA
Ex ia IIC T4, II 1G
20 283 205
EC
0 - 10 000 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 785
EC
0 - 10 000 ppm
4 -20 mA
safe area
20 283 055
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 897
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 881
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X
20 283 242
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 833
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 865
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
II 3G Ex nA IIC T4 GcX
20 283 231

Takaisin ylös

Vetykloridi (suolahappo)

Kaasun tiedot

Kaava: HCI
Tiheys: 1,26 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: --
HTP8h / HTP15min: -- / 5 ppm

Suolahappo (vetykloridihappo, kloorivetyhappo) on vahva happo, joka on vetykloridin (HCl) vesiliuos. Se on voimakkaasti syövyttävää ja sitä löytyy luonnostaan mahanesteestä.

Ammoniakkia kaadetaan suolahappoon, emäksen ja hapon kohdatessa tapahtuu neutraloitumista. Syntyy salmiakkia (NH4Cl.)
Vetykloridi on pistävänhajuinen kaasu (kiehumispiste –85 °C), joka liukenee runsaasti veteen (725 g/l, 20 °C). Muita synonyymejä ovat vetykloridihappo ja kloorivetyhappo

Vetykloridia voidaan valmistaa laboratoriossa muun muassa ruokasuolasta (NaCl) ja väkevästä rikkihaposta (H2SO4):

2 NaCl + H2SO4 → Na2SO4 + 2 HCl [2]
Vedessä vetykloridimolekyyli jakaantuu vetyioniksi H+ ja kloridi-ioniksi Cl-. Vetyioni liittyy vesimolekyyliin jolloin muodostuu oksoniumioni H3O+.

HCl + H2O → H3O+ + Cl−
Suolahapon suolat ovat nimeltään klorideja. Esimerkiksi ruokasuola NaCl, natriumkloridi, on suolahapon natriumsuola. Natriumkloridia käytetään teolliseen suolahapon valmistukseen.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 30 ppm
4 -20 mA
safe area
30 282 788
EC
0 - 30 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 283 055

Takaisin ylös

Vetysyanidi (sinihappo)

Kaasun tiedot

Kaava: HCN
Tiheys: 0,93 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 5,4% v/v
HTP8h / HTP15min: -- / 10 ppm

Sinihappo (HCN) (myös vetysyanidi, syaanivety, syaanivetyhappo, formonitriili) on hyvin heikko happo. Se salpaa soluhengityksen ja suurina annoksina aiheuttaa välittömän kuoleman ihmiselle ja muille eläville. Vetysyanidin suoloja kutsutaan syanideiksi. Sinihappo nimitys tulee siitä, että sinihappo muodostaa raudan kanssa kompleksiyhdisteitä, jotka ovat väriltään sinisiä.

Sinihappoa käytetään orgaanisessa synteesissä muun muassa valmistettaessa nitriilejä ja hyönteismyrkkynä.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
EC
0 - 30 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282 817
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 887
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 897
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös

Vinyylikloridi

Kaasun tiedot

Kaava: CH2=CHCI
Tiheys: 2,16 (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: 3,8% v/v
HTP8h / HTP15min: 3 / 20 ppm

Vinyylikloridin (käytetään myös nimiä kloorieteeni, kloorietyleeni sekä lyhenteitä VC ja VCM) molekyylikaava on C2H3Cl ja rakennekaava CH2=CH-Cl. Sen moolimassa on 62,5 g/mol, sulamispiste − 154 °C, kiehumispiste - 13 °C, tiheys nesteenä 0,91 g/cm3 (20 °C) sekä 0,97 g/cm3 (- 14 °C) (vesi = 1,0 g/cm3) ja höyrynä (15 °C) 8 g/l, leimahduspiste - 78 °C c.c, itsesyttymislämpötila 472 °C ja CAS-numero 75-01-4.

Muovina tunnettu polyvinyylikloridi (PVC) rakentuu vinyylikloridimolekyyleistä.

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
safe area
20 283 075
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA + relay
safe area
20 283 081
EC
0 - 100 ppm
4 - 20 mA
safe area
20 282810

Takaisin ylös

VOC-kaasut

Kaasun tiedot

Kaava:
Tiheys: (Air = 1)
Alempi räjähdysraja: % v/v
HTP8h / HTP15min: ppm

VOC (lyhenne sanoista Volatile Organic Compound) tarkoittaa haihtuvia orgaanisia yhdisteitä. Niiden kiehumispiste on alle 250 °C, osa on kaasuja jo huoneenlämmössä. Ne liukenevat helposti veteen. VOC-aineita tulee ympäristöön sekä luonnollisisista lähteistä että ihmisen toimien seurauksena.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat osasyy savusumuun muodostamalla alailmakehän otsonia reagoidessaan auringonvalon läsnä ollessa typen oksideihin. Alailmakehässä otsoni on haitallista ihmisille, eläimille ja kasvillisuudelle. Vesiliukoisuutensa takia VOC-aineet ovat myös uhka pohjaveden laadulle. Joidenkin VOC-yhditeiden on havaittu tai epäilty aiheuttavan syöpää.

Suuri osa VOC-päästöistä tulee liikenteen palamattomista polttoainejäämistä. Toinen suuri lähde ovat kemialliset liuottimet.

Joidenkin yritysten, kuten maalitehtaiden ja huoltoasemien ympäristöluvissa on velvollisuus vuosittaisten VOC-päästöjen raportointiin. Raportoitavia VOC-kemikaaleja ovat muun muassa:

alifaattiset hiilivedyt kuten heksaani ja butadieeni
aromaattiset hiilivedyt kuten bentseeni, ksyleeni, ja styreeni
klooratut hiilivedyt kuten metyylikloridi, metyleenikloridi, trikloorimetaani, dikloorietaani ja trikloorietaani
alkoholit
glykolit
glykolieetterit
eetterit
esterit
orgaaniset hapot
ketonit ja aldehydit
eloperäiset typpiyhdisteet
CFC-yhdisteet

Ilmaisimet

Malli
Tyyppi
Mitta-alue
Lähtösignaali
Atex-luokitus
Tuotekoodi
CAT
0-100% LEL
4 -20 mA
II2 G Ex d IIC T6
20 282 765
CAT
0-100% LEL
4 - 20 mA
II 2 G Ex d IIC T6, II 2 D Ex tD A21 T85C IP65
20 282 767
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 995
SS
0-25%LEL
4-20mA
safe area
20 282 828
SS
0-25%LEL
4-20mA + relay
safe area
20 282 857

Takaisin ylös