Kaasunilmaisinputki on kemiallisella reagenssilla täytetty lasiputki, joka värjäytyy, kun se joutuu kosketukseen kohdekaasun kanssa. Ilmaisinputket kalibroidaan vertauskaasulla, jota vedetään 100 ml manuaalisella pumpulla ilmaisinputken läpi. Tämä mahdollistaa asteikon painamista lasiputkelle. Mitä pidemmälle reagenssi muuttaa väriä, sitä suurempi kaasupitoisuus on.

Ilmaisinputki on sähkötön tapa valvoa kaasujen pitoisuuksia.

Muut hyödyt käyttämällä kaasunilmaisinputkia:

  1. Koska mittausperiaate ilmaisinputkissa on täysin eri kuin sähkökemiallisissa tai katalyyttisissa ilmaisimissa, ristiherkkyydet ovat myös erilaiset. Tämä tarkoittaa, että ilmaisinputkilla voidaan tarkastaa muiden ilmaisimien lukemat, joiden mittausmenetelmä perustuu muihin mittausperiaatteisiin. Tällä tavoin voidaan sulkea pois useimmat ristikkäisriippuvuudet varmistaakseen vaarattoman työskentelyilmapiirin. Erityisesti yhdessä PID: n kanssa, joka havaitsee lähes kaikki VOC-kaasut, kaasunilmaisinputket voidaan käyttää erittelemään kaasut, jotka PID havaitsee.

  2. 99% ilmaisuputkista eivät tarvitse happea mittaamiseen. Tämän takia ilmaisinputket soveltuvat hyvin ottamaan näytteitä tiloista joissa ei ole happea olleenkaan tai on vain vähän happea kuten säiliöistä, kaivoista, konteista jne. Kysymykseen voi tulla rikkivedyn (H2S), ammoniakin (NH3) ja hiilidioksidin (CO2) pitoisuuden mittausta varmistamaan henkilökohtaista turvallisuutta tai prosessien analysoimiseksi.

  3. Ilmaisinputkia löytyvät sekä erittäin pienille että suurille pitoisuuksille, joita elektroniset ilmaisimet eivät pysty mittaamaan. Putkilla voidaan mitata esim. rikkivetyä 80% vol. saakka H2S ja hiilidioksidia 60% vol. saakka.

  4. Useimmat putket voidaan käyttää tiloissa, joissa on erittäin korkea kosteus ja lämpötila ilman mitään ongelmia.

  5. Putkien käyttö kaasujen mittaukseen on useimmissa tapauksissa huokeampaa kuin elektronisen ilmaisimen hankinta.

  6. Ilmaisinputket eivät vaadi kalibrointia lainkaan.

  7. Eksoottisille kaasuille, kuten esim. taistelukaasuille Sarin, Tabun, sinappikaasulle, Lewisite, Phosgene, Adamsite, Soman, VX, Arsine löytyy erikoisilmaisinputkia.

  8. Oikealla pumpulla voidaan käyttää kaasunilmaisinputket ATEX-ympäristössä. KWIK-DRAW Gas Tester II on ATEX sertifioitu pumppu, katso: http://www.kwikdraw.eu/Gas-Tester-II-H/gas-tester-ii-h

Lataa esite tästä