Suomalaiselle rikkipesurille tunnustuspalkinto

Päiväys: 04.10.2017 - Kaasualan uutisia

Langh Techin ympäristöystävällinen rikkipesuriprojekti sai Baltic Sea Clean Maritime Awards -tunnustuksen.

Kolmas tunnustuspalkinto luovutettiin keskiviikkona 14.6. Baltic Sea Forumissa Berliinissä.

Kyseessä on hybridi pakokaasupesuri, jota voidaan operoida niin avoimessa kuin suljetussa kierrossa. Sitä voidaan operoida suljetussa kierrossa ilman aikarajoituksia, sillä järjestelmässä on erittäin tehokas pakokaasupesurin pesuveden puhdistusmenetelmä.

Baltic Sea Clean Maritime Award-palkinto jaetaan innovatiivisista ja ympäristöystävällisistä Itämerta hyödyttävistä ratkaisuista.

Langh Groupin koordinoima projekti Back from Black – Study and deployment of the affordable scrubber retrofitting technology for SME shipowners sai tunnustuspalkintonsa sarjassa innovaatiot ja tiede.

Projekti on saanut rahoitusta INEA:lta (Innovation and Networks Executive Agency) CEF-ohjelmasta (Connecting Europe Facility). Se demonstroi ja hyödyntää taloudellista ja ympäristöystävällistä teknologiaa, jolla pystytään vastaamaan tiukkoihin rikkipäästörajoituksiin.

Projektiin osallistuivat myös Helsingin satama, Hans Lehmann KG, Lehmann GmbH, Teesportin satama ja Scrubber Tech Pikis.

Skrubberiasennusten lisäksi projektissa tehostettiin satamatoimintoja, tehtiin tutkimus skrubberijätteiden käsittelystä ja varmistettiin skrubberijätteen vastaanotto mukana olleissa satamissa.

Demonstraatio on ollut onnistunut, sillä se on johtanut useisiin kaupallisiin asennuksiin niin rahtilaivoihin kuin risteilijöihinkin.

Baltic Sea Forum on voittoa tavoittelematon yksityinen järjestö, jonka on perustanut Martti Ahtisaari, Suomen entinen presidentti ja Nobelin rauhanpalkinnon saaja.

Järjestön tehtävänä on edistää taloudellista ja kulttuurista yhteistyötä Itämeren alueella ja tarjota riippumaton alusta ja verkosto helpottamaan kokemusten ja ideoiden vaihtoa.

Tekniikka & Talous 4.10.2017