Laajenna / sulje kaikki »

Kaasunilmaisimet eri tarkoituksiin

Huippuosaamista Turun Kärsämäessä

Kaasunilmaisimet ovat laitteita, joiden avulla voidaan havaita ja valvoa ilmassa olevia kaasuja. Kaasunilmaisinten tarkoituksena on suojata ympäristön lisäksi myös altistumisvaarassa olevien henkilöiden turvallisuutta. Lisäksi kaasunilmaisimia tarvitaan viranomaismääräysten noudattamiseen.

Mitä kaasuja tulee valvoa?

Yleisimpiä valvottavia kaasuja ovat:

 • palavat kaasut
 • myrkylliset kaasut
 • räjähtävät kaasut
 • happea syrjäyttävät kaasut (anoksia eli happikato)
 • kylmäaineiden F-kaasut (fluoratut kasvihuonekaasut)
 • VOC-päästöt (haihtuvat orgaaniset yhdisteet).

Menetelmämme kaasujen mittaamiseen

Detector Oy:n laitteissa hyödynnetään neljää menetelmää, joilla kaasuja voidaan mitata.

 1. Sähkökemiallinen menetelmä (EC), jonka avulla valvotaan myrkylliset kaasut, happi ja vety. 
  • Ilmaisimet turvalliseen tilaan DGTec2,    ATEX 1. tilaan DGTeex,    ATEX 0. tilaan DGTec-ex,    ATEX 21. tilaan (pöly) DGTeexD
 2. Infrapuna-absorbointi (IR), jonka avulla valvotaan hiilidioksidi ja palavat kaasut. 
  • Ilmaisimet turvalliseen tilaan DGTi2,    ATEX 1. tilaan DGTiex,    ATEX 2. tilaan DGTi2-ex
 3. Katalyyttinen palaminen (CAT), jonka avulla voidaan mitata palavien kaasujen ns. LEL-arvoa (alempi räjähdysraja). Se on pienin mahdollinen räjähdyksen aiheuttava pitoisuus olosuhteissa, joissa on kipinän mahdollisuus. 
  • Ilmaisimet turvalliseen tilaan DGTk2,    ATEX 1. tilaan DGTkex,    ATEX 2. tilaan DGTk2-ex,    ATEX 21. tilaan (pöly) DGTkexD
 4. Puolijohdemenetelmä (SS), jonka avulla valvotaan eri kaasujen pitoisuuksia ilmassa (esim. pakokaasut, palavat kaasut, kylmäaineet, ammoniakki, vety). Puolijohdemenetelmää käytetään erityisesti kylmäaineiden ja ammoniakin vuotovalvonnassa.
  • Ilmaisimet turvalliseen tilaan DGTt2,    ATEX 2. tilaan DGTt2-ex

Valitse kaasunilmaisin kaasulistasta

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Laajenna / sulje kaikki »

DGTec2, DGTec-ex

DGTec2, DGTec-ex, turvallisen tilan sekä räjähdysvaarallisen 0-tilan ilmaisin jonka mittausteknologia perustuu sähkökemialliseen reaktioon

Kohdekaasut

 • Ammoniakki
 • Happi
 • Hiilimonoksidi
 • Kloori
 • Otsoni
 • Rikkidioksidi
 • Rikkivety
 • Suolahappo
 • Typpidioksidi
 • Typpioksidi
 • Vety
 • Muut kaasut, kysy Detector Oy

Hyödyt

 • Laadunvarmistettu valmistus, VTT (Teknologian tutkimuskeskus) ISO 9001
 • Monen eri kohdekaasujen ilmaisin eri anturielementillä
 • Kohdekaasuspesifinen
 • Teollisuusstandardin mukainen lähtösignaali
 • Eristys- ja asennuslevyn ansiosta ilmaisimen asennus on helppo
 • Kotelo on tyylikäs ja tukeva, alumiiniseoksesta valettu
 • Kalibrointi suoritetaan kantta avaamatta
 • Ex-versio DGTec-ex kuuluu laiteryhmään II ja laiteluokkaan 1. Ilmaisin voidaan galvaanisen erottimen kanssa asentaa 0, 1 ja 2-luokan tiloihin.

Lataa esite tästä

DGTeex, DGTeexD

DGTeex, DGTeexD, räjähdysvaarallisen 1-tilan ilmaisin jonka mittausteknologia perustuu sähkökemialliseen reaktioon

Kohdekaasut

 • Ammoniakki
 • Happi
 • Hiilimonoksidi
 • Rikkivety
 • Vety
 • Muut kaasut, kysy Detector Oy

Hyödyt

 • Laadunvarmistettu valmistus, VTT ( Teknologian tutkimuskeskus) ISO 9001
 • Laaja havaittavien aineiden määrä
 • Teollisuusstandardin mukainen lähtösignaali
 • Kotelo on tyylikäs ja tukeva, alumiiniseoksesta valettu
 • Kalibrointi suoritetaan kantta avaamatta
 • DGTeex kuuluu laiteryhmään II ja laiteluokkaan 2 G (kaasu) ja D (pöly). Ilmaisin voidaan asentaa 1, 21, 2 ja 22 –luokan kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin.

Lataa esite tästä

DGTi2, DGTi2-ex

DGTi2, DGTi2-ex, turvallisen tilan sekä räjähdysvaarallisen 2-tilan ilmaisin jonka mittausteknologia perustuu infrapunavalon absorbointiin

Kohdekaasut

 • Hiilidioksidi
 • Alkoholit
 • Palavat kaasut
 • Muut kaasut, kysy Detector Oy

Hyödyt

 • Laadunvarmistettu valmistus, VTT ( Teknologian tutkimuskeskus) ISO 9001
 • Teollisuusstandardin mukainen lähtösignaali
 • Ilmaisin toimii vaativissa olosuhteissa, kestää useimmat heikot hapot, liuottimet, emäkset ja syövyttävät kaasut
 • Mittaus toimii myös täysin hapettomissa olosuhteissa
 • Eristys- ja asennuslevyn ansiosta ilmaisimen asennus on helppo
 • Kotelo on tyylikäs ja tukeva, alumiiniseoksesta valettu
 • Kalibrointi suoritetaan kantta avaamatta
 • DGTi2r ja DGTi2r-ex mallit toimivat itsenäisinä kaasunvalvontayksikköinä, varustetaan relelähdöllä, summerilla ja kuittauspainikkeella
 • DGTi2-ex ja DGTi2r-ex kuuluvat laiteryhmään II ja laiteluokkaan 3. Ilmaisimet voidaan asentaa 2-luokan tiloihin.

Lataa esite tästä

DGTiex

DGTiex, räjähdysvaarallisen 1-tilan ilmaisin jonka mittausteknologia perustuu infrapunavalon absorbointiin 

Kohdekaasut

 • LNG
 • Palavat kaasut
 • Asetyleeni
 • Alkoholit
 • Hiilidioksidi
 • Muut kaasut, kysy Detector Oy

Hyödyt

 • Laadunvarmistettu valmistus, VTT (Teknologian tutkimuskeskus) ISO 9001
 • Teollisuusstandardin mukainen lähtösignaali
 • Ilmaisin toimii vaativissa olosuhteissa, kestää useimmat heikot hapot, liuottimet, emäkset ja syövyttävät kaasut
 • Mittaus toimii myös täysin hapettomissa olosuhteissa
 • Kotelo on tyylikäs ja tukeva, alumiiniseoksesta valettu
 • Kalibrointi suoritetaan kantta avaamatta
 • DGTiex kuuluu laiteryhmään II ja laiteluokkaan 2 G (kaasu). Ilmaisin voidaan asentaa 1- ja 2-luokan tiloihin.

Lataa esite tästä

DGTk2, DGTk2-ex

DGTk2, DGTk2-ex, turvallisen tilan sekä räjähdysvaarallisen 2-tilan ilmaisin jonka mittausteknologia perustuu kaasun katalyyttiseen palamiseen

Kohdekaasut

 • Alkaanit
 • Alkoholit
 • Ammoniakki
 • Asetoni
 • Etyyliasetaatti
 • Hiilimonoksidi
 • Metyylietyyliketoni
 • Aromaattiset hiilivedyt
 • Vety
 • Muut kaasut, kysy Detector Oy

Hyödyt

 • Laadunvarmistettu valmistus, VTT (Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus)
 • Laaja havaittavien aineiden määrä
 • Teollisuusstandardin mukainen lähtösignaali
 • Eristys- ja asennuslevyn ansiosta ilmaisimen asennus on helppo
 • Kotelo on tyylikäs ja tukeva, alumiiniseoksesta valettu
 • Kalibrointi suoritetaan kantta avaamatta
 • DGTk2r ja DGTk2r-ex–mallit toimivat itsenäisinä kaasunvalvontayksikköinä, varustetaan relelähdöllä, summerilla ja kuittauspainikkeella
 • DGTk2-ex ja DGTk2r-ex kuuluvat laiteryhmään II ja laiteluokkaan 3. Ilmaisimet voidaan asentaa 2- luokan tiloihin.

Lataa esite tästä

DGTkex, DGTkexD

DGTkex, DGTkexD, räjähdysvaarallisen 1-tilan ilmaisin jonka mittausteknologia perustuu kaasun katalyyttiseen palamiseen

Kohdekaasut

 • Alkaanit
 • Alkoholit
 • Ammoniakki
 • Asetoni
 • Etyyliasetaatti
 • Hiilimonoksidi
 • Metyylietyyliketoni
 • Aromaattiset hiilivedyt
 • Vety
 • Muut kaasut, kysy Detector Oy

Hyödyt

 • Laadunvarmistettu valmistus, VTT (Teknologian tutkimuskeskus) ISO 9001
 • Laaja havaittavien aineiden määrä
 • Teollisuusstandardin mukainen lähtösignaali
 • Kotelo on tyylikäs ja tukeva, alumiiniseoksesta valettu
 • Kalibrointi suoritetaan kantta avaamatta
 • DGTkex kuuluu laiteryhmään II ja laiteluokkaan 2 G (kaasu) ja D (pöly). Ilmaisin voidaan asentaa 1, 21, 2 ja 22 –luokan kaasu- ja pölyräjähdysvaarallisiin tiloihin.

Lataa esite tästä

DGTm3

DGTm3, ilmaisin jonka mittausteknologia perustuu sähkökemialliseen reaktioon

Kohdekaasu

Hyödyt

 • Laadunvarmistettu valmistus, VTT (Teknologian tutkimuskeskus) ISO 9001
 • Edullinen ilmaisin
 • Teollisuusstandardin mukainen lähtösignaali
 • Eristys- ja asennuslevyn ansiosta ilmaisimen asennus on helppo
 • Kotelo on tyylikäs ja tukeva, alumiiniseoksesta valettu
 • Kalibrointi suoritetaan kantta avaamatta
 • Anturielementin eliniän loputtua sen vaihto tapahtuu helposti vaihtopaketin avulla

Lataa esite tästä

DGTt2, DGTt2-ex

DGTt2, DGTt2-ex, turvallisen tilan sekä räjähdysvaarallisen 2-tilan ilmaisin jonka mittausteknologia perustuu sähköjohtavuuden muutokseen puolijohteen pinnalla.

Kohdekaasut

 • Ammoniakki
 • Alkoholit
 • Auton pakokaasut
 • CFC
 • HCFC
 • HFC
 • Vety
 • Palavat kaasut
 • Muut kaasut, kysy Detector Oy

Hyödyt

 • Laadunvarmistettu valmistus, VTT (Teknologian tutkimuskeskus) ISO 9001
 • Teollisuusstandardin mukainen lähtösignaali
 • Eristys- ja asennuslevyn ansiosta ilmaisimen asennus on helppo
 • Ilmaisin voidaan asentaa seinään (w), kattoon (c) tai kanavaan (d)
 • Kotelo on tyylikäs ja tukeva, alumiiniseoksesta valettu
 • Kalibrointi suoritetaan kantta avaamatta
 • Anturielementin eliniän loputtua sen vaihto tapahtuu helposti vaihtopaketin avulla
 • DGTt2r ja DGTt2r-ex mallit toimivat itsenäisinä kaasunvalvontayksikköinä, varustetaan relelähdöllä, summerilla ja kuittauspainikkeella
 • DGTt2-ex ja DGTt2r-ex kuuluvat laiteryhmään II ja laiteluokkaan 3. Ilmaisimet voidaan asentaa 2- luokan tiloihin.

Lataa esite tästä